Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Misja

Misją Bydgoskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii jest integracja studentów i pracowników Instytutu Psychologii UKW, wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi studentów i absolwentów instytutu oraz propagowanie wiedzy psychologicznej poza środowiskiem akademickim.

Działalność

Stowarzyszenie PSSiAP jest organizacją zrzeszającą studentów i absolwentów psychologii w całej Polsce. Jest również członkiem federacji EFPSA (Europejska Federacja Studenckich Stowarzyszeń Psychologicznych). Już od wielu lat bydgoski PSSiAP organizuje raz w roku Bal Psychologa. Ta impreza integracyjna studentów i pracowników Instytutu Psychologii UKW jest wizytówką stowarzyszenia. Oprócz tego PSSiAP-owicze angażują się w organizację Dni Psychologa. Przy tej okazji organizowane są, między innymi, wykłady i warsztaty oraz grill w instytutowym ogródku, a dochód z tej imprezy przeznaczany jest na zakup książek dla biblioteki instytutu. Wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Psychoterapii organizowana jest akcja „Złótówka dla brzuszka” skierowana do dzieci z sąsiadującej z instytutem szkoły integracyjnej. Oprócz tego członkowie stowarzyszenia biorą udział w ogólnopolskich zjazdach stowarzyszenia, organizują warsztaty i wykłady oraz inne, niecykliczne, wydarzenia. W roku 2011 PSSiAP był współorganizatorem Zjazdu Absolwentów Instytutu Psychologii.

Członkostwo

Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy student oraz absolwent psychologii. Warunkiem przystąpienia do PSSiAPu jest wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz zatwierdzenie tej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia, a warunkiem członkostwa uczestnictwo w działalności stowarzyszenia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zarząd stowarzyszenia

  • Prezes – Karolina Cichocka
  • Wiceprezes ds. finansowych – Janina Brudny
  • Sekretarz – Daria Jagielska
  • Komisja rewizyjna: Martyna Popławska, Daria Diaków

Kontakt
W sprawie członkostwa w stowarzyszeniu oraz inne pytania należy kierować pod adres mailowy: pssiap_bydgoszcz@o2.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz