Studenckie Koło Naukowe Diagnozy Klinicznej

Studenckie Koło Naukowe Diagnozy Klinicznej działa przy Zakładzie Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej Instytutu Psychologii UKW w Bydgoszczy. Opiekunem naukowym koła jest mgr Izabela Grzankowska.

Zarząd Koła tworzą studenci Instytutu Psychologii UKW:

  • Dominika Tybora - przewodnicząca
  • Łukasz Warchoł - zastępca przewodniczącej
  • Tomasz Gawinkowski - sekretarz

oraz koordynatorzy sekcji działających w ramach koła, które realizują projekty naukowo – badawcze, psychoprofilaktyczne i wolontariackie:

  • Sekcja Badań nad Agresją

koordynator: Zuzanna Kołecka
Aktualne zadania - badania nad rodzinnymi uwarunkowaniami agresji oraz realizacja cyklu warsztatów kształcących umiejętności społeczne uczniów klas 1–3 szkół podstawowych.

  • Sekcja Współpracy z ASPI

koordynatorzy: Agata Cyganik, Maja Bilicka, Natalia Spica
Aktualne zadania - wspieranie opieką dzieci z Zespołem Aspergera w ramach zajęć w  świetlicy popołudniowej, pomoc dzieciom w zorganizowanych zajęciach terapeutycznych oraz  kontakt indywidualny z podopiecznymi.

  • Sekcja Badań nad Autyzmem

Koordynator: Grzegorz Margulewicz
Aktualne zadania - uczestnictwo w zajęciach szkolnych dla dzieci z autyzmem.

  • Sekcja Współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Kobiet

Koordynator: Katarzyna Wolszczak
Aktualne zadania - wspieranie dzieci kobiet bezdomnych przez opiekę w popołudniowej świetlicy.

Głównym celem działalności Koła jest rozszerzanie wiedzy psychologicznej oraz umiejętności studentów w zakresie zagadnień związanych z diagnozą kliniczną.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz