Studenckie Koło Naukowe Psychologii Muzyki „Fermata”

Koło rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2015/2016. Wśród jego członków, większość stanowią studenci Psychologii, zainteresowani muzyką, a szczególnie szerokim oddziaływaniem muzyki na człowieka, w kontekście pracy i odpoczynku, z uwzględnieniem muzycznych preferencji oraz w zakresie rozwoju muzycznych zdolności.

Opiekun Koła: dr Anna Antonina Nogaj (nogaj@ukw.edu.pl)

Zarząd Koła stanowią studenci Psychologii:
Prezes: Kamilla Skiba (skibakamilla13@gmail.com)
Wiceprezes: Jakub Hartung- Wójciak (jakub.wojciak2306@gmail.com)
Sekretarz: Katarzyna Zabielska (kazabielska@wp.pl)
Skarbnik: Patrycja Janowska (pati.viber7@gmail.com)

Cele działalności Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Muzyki:
Nadrzędnym celem Koła jest integrowanie środowiska studenckiego w ramach podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych z zakresu psychologii i doświadczeń wynikających ze sztuki muzycznej.

Celem działalności Koła jest poszerzenie wiedzy z psychologii muzyki, która jest zarówno dyscypliną naukową jak i obszarem zastosowań praktycznych. 

Pośrednim celem działalności Koła jest podejmowanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi.

Do najważniejszych zadań Koła należy prowadzenie badań w różnych kierunkach psychologii muzyki, wśród których znajdują się badania z zakresu:

  1. różnic indywidualnych w percepcji muzyki,
  2. neuroanatomicznych zmian pod wpływem doświadczeń muzycznych,
  3. oddziaływania muzyki na człowieka w różnych dziedzinach życia (aktywność sportowa, przemysł i handel, działalność usługowa, praca, wypoczynek),
  4. muzycznego rozwoju i muzycznej edukacji dzieci i młodzieży,
  5. wpływu muzyki na proces ucznia się,
  6. różnorodnych, innowacyjnych zastosowań psychologii muzyki jako nauki o szerokich implikacjach praktycznych.

Rekrutacja:
Rekrutacja jest otwarta przez cały rok akademicki. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich studentów Psychologii (stacjonarnej i niestacjonarnej) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz