VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”

VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania” odbyła się w dniach: 23-24.06.2017 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Była to jedyna w skali kraju konferencja poświęcona wyłącznie diagnozowaniu w psychologii, zainicjowana przez Instytut Psychologii UAM w 2011 roku jako cyklicz­ne przedsięwzięcie. Celem tej, jak i poprzednich konferencji było zaproszenie do refleksji i podjęcia dyskusji nad wyzwaniami w obszarze diagnozy psychologicznej oraz wymiana doświadczeń i propozycji odpowiedzi na te wyzwania. W tym roku chcielibyśmy skupić się szczególnie na standardach nauczania psychologicznych metod diagnostycznych, wspólnie przyjrzeć się aktualnie wykorzystywanym narzędziom dydaktycznym oraz poszukać nowych kierunków rozwoju w tym obszarze.

fot. A. Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz