Międzywydziałowe seminarium szkoleniowe nt. "Wprowadzenie do statystyki odpornej"

  • 27 czerwca 2017

W dniu 12 czerwca 2017 roku w Instytucie Psychologii UKW odbyło się międzywydziałowe seminarium szkoleniowe nt. "Wprowadzenie do statystyki odpornej". W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych, a poprowadził je Prof. UEK dr hab. Daniel Kosiorowski.
Seminarium było współorganizowane przez firmę StatSoft Polska. Celem spotkania było zapoznanie się przez badaczy i nauczycieli akademickich z coraz częściej wykorzystywanymi w różnych obszarach nauki metodami analiz statystycznych, jakimi są tzw. metody odporne (ang. robust statistics).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz