Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe wyniki parametryzacji

  • 31 października 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe wyniki parametryzacji za działalność naukową oraz badawczo-rozwojową uczelni w latach 2013 – 2016.
Raport Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych świadczy o wzroście potencjału naukowego naszego Uniwersytetu. 
Wydział Pedagogiki i Psychologii otrzymał Kategorię A.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz