Wykład prof. dr. hab. Romana Ossowskiego podczas konferencji "W otchłani rozwodu"

  • 14 listopada 2017

9 listopada br. w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II przy Fundacji „Wiatrak” odbyła się pod Honorowym Patronatem Kujawsko–Pomorskiego Kuratora Oświaty konferencja nt. W otchłani rozwodu. Podczas konferencji wykład wygłosił prof. dr hab. Roman Ossowski z Instytutu Psychologii. Temat wykładu: Rozwód – zawiedzione nadzieje małżonków i tragedia dzieci. Wykład został przyjęty z dużym zainteresowaniem.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz