Historyczna obrona pracy magisterskiej mgr Katarzyny Gołuńskiej w Instytucie Psychologii

  • 16 listopada 2017

14 listopada 2017 roku odbył sie egzamin dyplomowy mgr Katarzyny Gołuńskiej, tegorocznej absolwentki Instytutu Psychologii. Egzamin odbył się w trybie zgodnym z §3 pkt. 2 Regulaminu dyplomowania na kierunku psychologia, zgodnie z którym pracę dyplomową może stanowić artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym, będący rezultatem samodzielnego opracowania zagadnienia naukowego pod opieką promotora pracy.

Podstawą obrony pracy magisterskiej mgr Katarzyny Goluńskiej był artykuł pt. Znaczenia nadawane urządzeniu dotykowemu przez rodziców małych dzieci w interakcji ja–dziecko–urządzenie mobilne – badanie eksploracyjne opublikowany w czasopiśmie Psychologia Rozwojowa (13 punktów MNiSW), tom 22. Promotorem pracy magisterskiej była dr Magdalena Miotk-Mrozowska. Artykuł można pobrać pod adresem: www.ejournals.eu.

To pierwsza w historii naszej uczelni obrona pracy magisterskiej na podstawie publikacji naukowej. Gratulujemy mgr Katarzynie Gołuńskiej!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz