Sukcesy naukowe Pracowników Instytutu Psychologii UKW!

 • 16 listopada 2017
 • Narodowego Centrum Nauki przedstawiało listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN:
  OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

  dr Ludmiła Zając-Lamparska
  z Instytutu Psychologii otrzymała OPUS 13 w wysokości 885 820,00 zł  - temat badań: Kompensacyjna aktywność mózgu osób starszych. Poszukiwanie wskaźników elektrofizjologicznych zaangażowanych w nią procesów poznawczych i jej możliwych zmian pod wpływem treningu pamięci operacyjnej.

  mgr inż. Jarosław Ocalewski
   z Instytutu Psychologii otrzymał PRELUDIUM 13 w wysokości 114 660,00 – temat: Rola czynników poznawczych i emocjonalnych w adaptacji do choroby nowotworowej.

 • Ponadto dr Annie Nogaj  Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, w ramach VII edycji programu „Muzyczne białe plamy” przyznał grant w wysokości 10000,00 zł – temat: Walory artystyczne i problemy wykonawcze utworów młodych polskich kompozytorów w opinii wykonawców a ich psychologiczna sylwetka i muzyczne preferencje.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz