MINIATURA dla dr Kamili Anny Litwic-Kaminskiej

  • 29 listopada 2017

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN: MINIATURA.

dr Kamila Anna Litwic-Kaminska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymała 32505 zł na realizację tematu Psychologiczne wyznaczniki jakości snu mierzonej kwestionariuszowo oraz z wykorzystaniem podejścia Ecological Momentary Assessment (EMA) u nieaktywnych fizycznie studentów.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz