Dr Alicja Malina otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu MINIATURA

  • 29 stycznia 2018

Dnia 26 stycznia 2018 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN: MINIATURA.

Dr Alicja Malina z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  otrzymała 49544 zł na realizację tematu Znaczenie i źródła wsparcia w procedurze in vitro. Badanie eksperymentalne.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz