Informacje o rozstrzygnięciu konkursu na przyznanie stypendium naukowego dla młodych naukowców w projektach badawczych ze środków NCN

  • 08 marca 2018

W dniu 30 stycznia 2018 roku o godz. 9.30 zebrała się Komisja Stypendialna w celu oceny zgłoszeń i przyznania stypendium w ramach konkursu na stypendium naukowe NCN dla trzech doktorantów, którzy zaangażowani będą w realizację projektu badawczego pt. Kompensacyjna aktywność mózgu osób starszych. Poszukiwanie wskaźników elektrofizjologicznych zaangażowanych w nią procesów poznawczych i jej możliwych zmian pod wpływem treningu pamięci operacyjnej finansowanego ze środków NCN w ramach grantu OPUS (nr projektu 2017/25/B/HS6/00360).

W skład Komisji Stypendialnej wchodzili: dr Ludmiła Zając-Lamparska (kierownik projektu) – przewodnicząca Komisji; dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. UKW (Prodziekan ds. Nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW) – członek Komisji; dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. nadzw. UKW – członek Komisji.

Jednogłośną decyzją Komisji Stypendialnej:

  • na stanowisko Stypendysty – psychologa nr 1 przyjęty został mgr Łukasz Warchoł;
  • na stanowisko Stypendysty – psychologa nr 2 przyjęta została mgr Hanna Bartosz;
  • na stanowisko Stypendysty – psychologa nr 3 przyjęta została mgr Monika Deja.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz