575 937 zł dla Instytutu Psychologii UKW (temat: NEUROPLAY - Opracowanie...)

  • 20 kwietnia 2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 zakończyła oceny merytoryczne projektów złożonych w trzecim etapie naboru w ramach konkursu 1/4.1.4/2017 Działanie 4.1 "Badania naukowe i  prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Konsorcjum w składzie: RED DOOR Sp. z o.o. (Lider), Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w  Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymało dofinansowanie całkowite: 6 871 211,50 zł, w tym UKW: 575 937 zł dla tematu: NEUROPLAY -Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się.

  • Kierownik B+R projektu: dr Tomasz Senderek
  • Kierownik zarządzania: mgr. inż. Radosław Tracz
  • Kierownik zespołu UKW: dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. nadzw.
  • Zespół UKW: dr Ludmiła Zając-Lamparska, mgr Hanna Bartosz, mgr Daria Kukuła,  mgr Klaudia Ołownia, mgr Łukasz Warchoł

               

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz