Dni Psychologa już 21 maja

  • 17 maja 2018

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Dni Psychologa, które odbędą w dniach 21-22 maja w Instytucie Psychologii UKW (ul. L. Staffa 1).

W poniedziałek, 21 maja, odbędzie się X Jubileuszowa Sesja Magistrantów. We wtorek, 22 maja, IX Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Psyche-Ciało-(Nie)Możliwość. W tym roku Konferencja zostanie uroczyście otwarta przez dr hab. Alicję Dąbrowską, która wystąpi z wykładem: Legenda Leopolda Staffa - wybrane trakty liryki poety czterech pokoleń.

Zapraszamy!

 
 
 

Program Dni Psychologa 21-22 maja 2018 roku             Wersja PDF 

Poniedziałek, 21 maja 2018 roku

X Sesja Magistrantów

9:00-9:15

Uroczyste otwarcie jubileuszowej X Sesji Naukowej Magistrantów

Wystąpienie Dyrektora Instytutu Psychologii Prof. dr. hab. Janusza Trempały

 

 

 

09:15-10:45

 

Sesja dyskusyjna - prezentacje Magistrantów i dyskusja

 

1.      Justyna Juchta 

Chronotyp a procesy pamięci i uwagi u adolescentów w godzinach przedpołudniowych

2.      Arkadiusz Kamiński     

Konsekwencje psychologiczne opieki nad osobami z otępieniem

3.      Magdalena Kolmetz      

Samoocena, poczucie własnej skuteczności oraz motywacja u sportowców z niepełnosprawnością wzrokową a ruchową

4.      Marta Lewandowska     

Analiza trafności teoretycznej polskiej adaptacji narzędzia do badania pasji (Refined Passion Scale) Marsha i in. (2013)

5.      Magdalena Liberacka   

Osobowość a fantazje seksualne

6.      Karolina Mudło-Głagolska         

Analiza trafności kryterialnej i rzetelności polskiej adaptacji narzędzia do badania pasji (Refined Passion Scale) Marsha i in. (2013)

 

11:00-12:15

 

1.      Karolina Olszewska       

Wpływ Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie na zachowania prozdrowotne katolików

2.      Patryk Kowalski            

Związek między cechami osobowości a dyspozycja do zanurzenia w wirtualnym świecie

3.      Agata Piasecka

Wiek metrykalny, psychologiczny i społeczny, jako predyktory strategii konstruowania własnej przyszłości w próbie młodych dorosłych

4.      Tomasz Trawiński         

Efektywne techniki uczenia się w badaniach w warunkach szkolnych

5.      Joanna Wojciechowska 

Zasoby psychiczne a jakość życia pacjentów po udarze mózgu

 

12:15-12:45

Przerwa kawowa - Obrady Komitetu Naukowego

 

12:45-13:00

 

Ogłoszenie wyników obrad Komitetu Naukowego

13.00-14.15

Dyskusja panelowa nt. 10 lat Sesji Naukowej Magistrantów Instytutu Psychologii. Czy warto dyskutować?

 

14.15-14.30

Zamknięcie Sesji

 

 

Wydarzenia towarzyszące

 

17:00-18:30

Warsztat

mgr Kosma Kołodziej, CM UMK

Praca z młodzieżą LGBT

20:00

Projekcja filmu „Młoda i piękna” reż. Francois Ozon

Miejsce: Cafe Kino (ul. Długa 32)

Organizator: Psychologiczny Klub Filmowy, Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii

 

Wtorek, 22 maja 2018 roku

IX Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa
              Psyche-Ciało-(Nie)Możliwość

 

9:30-10:10

Uroczyste otwarcie Konferencji

Dr hab. Alicja Dąbrowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Legenda Leopolda Staffa  ‒ wybrane trakty liryki poety czterech pokoleń

 

10:10-10:30

Przerwa kawowa

 

10:30-11:15

Wykład inauguracyjny

Dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Od uzależnienia od internetu do FOMO. Nowe (stare?) tzw. nałogi behawioralne

 

11:15-12:00

 

SESJA 1

1.      Katarzyna Zabielska, UKW, Ewelina Matuła, UAM, Joanna Lisińska, UKW, Magdalena Liberacka, UKW
Przywiązanie i tożsamość a objawy psychopatologiczne

2.      Anna Kasprzak, UKW, Ewelina Matuła, UAM, Magdalena Szklarska, UKW
Osobowościowa charakterystyka osób uzależnionych od narkotyków

3.      Anna Kasprzak, Magdalena Szklarska, Magdalena Liberacka, Joanna Lisińska, Edyta Walas, UKW
Uzależnieni od alkoholu i uzależnieni od narkotyków - osobowościowo podobni, czy różni?

12:00-12:15

Przerwa kawowa

 

12:15-13:45

 

SESJA 2 

1.      Marek Błaszczyk, UAM
W poszukiwaniu sensu życia. Źródła i implikacje psychologii egzystencjalnej

2.      Ewelina Matuła, UAM
Aktywność fizyczna a poczucie szczęścia u osób niepełnosprawnych fizycznie

3.      Magdalena Liberacka, Joanna Lisińska, Katarzyna Zabielska, UKW
Satysfakcja życia oraz samoocena i jej komponenty a satysfakcja z życia seksualnego

4.      Agata Piasecka, UKW
Poziom odczuwanego stresu a satysfakcja z życia u studentów o różnym stopniu aktywności fizycznej

5.      Marta Lewandowska, Karolina Mudło-Głagolska, UKW
Przegląd badań nad konsekwencjami pasji do pracy w ujęciu Dualistycznego modelu pasji Valleranda i in. (2003)

13:45-14:00

Przerwa kawowa

 

14:00-15:15

 

SESJA 3

1.      Magdalena Pyrek, Alicja Udycz, UKW
Preferencje muzyczne melomanów a ich osobowość

2.      Damian Bator, UM w Lublinie
Depresja wieku podeszłego wyzwaniem dla lekarzy pierwszego kontaktu

3.      Anna Kasprzak, Anna Siegert, Dominika Stacewicz, Tomasz Trawiński, Aleksandra Wysocka, UKW
Analiza założeń dotyczących wizji przyszłości związku przez oboje partnerów

4.      Zuzanna Bokiniec, Martyna Krawczyk, UKW

Wpływ zastosowania "kolorowanek dla dorosłych" na efektywność zapamiętywania

15:15-15:30

Przerwa kawowa

 

15:30-16:45

 

SESJA 4

1.      Ewa Łuczak, UMK
Spojrzenie na duszę i ciało na przełomie średniowiecza i renesansu

2.      Paulina Jeżakowska, UMK
Kobieta – zniewolony umysł i ciało. Na przestrzeni wieków

3.      Gizem Daștan, Çankaya University, Ankara, Turkey
Woman in Workplaces

4.      Özce Sıla Özen, Çankaya University, Ankara, Turkey
Obedience - some psychosocial aspects

16:45-17:00

Obrady Komitetu Naukowego / Przerwa kawowa

 

17:00

Wręczenie nagród, zakończenie Konferencji

 

 

Wydarzenia towarzyszące

 

17:00-17:30

Wykład interaktywny

Dr Magdalena Grabowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Problemy seksualne – terapia poznawcza czy behawioralna? (czyli o nieseksualnych motywach aktywności seksualnej)

 Wersja PDF

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz