Sprawozdanie z X Sesji Naukowej Magistrantów Instytutu Psychologii UKW

 • 29 maja 2018

21 maja 2018 roku odbyła się X Sesja Naukowa Magistrantów Instytutu Psychologii. Podobnie jak w ubiegłych latach Sesja była punktem inicjującym Dni Psychologa w naszym Instytucie.

Sesja przebiegła zgodnie z przygotowanym wcześniej programem (Załącznik 1). Komitetowi Naukowemu, jak co roku przewodniczył Dyrektor Instytutu Psychologii, prof. dr hab. Janusz Trempała, zaś w pracach Komitetu uczestniczyli: Prodziekan ds. Nauki dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW, dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW, dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW, dr hab. Elżbieta Kasprzak, dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW, prof. UKW, prof. dr hab. Roman Ossowski i dr hab. Beata Ziółkowska, prof. UKW.

W ramach sesji dyskusyjnej swoje koncepcje prac magisterskich zaprezentowali uczestnicy seminariów magisterskich na IV i V roku psychologii w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:

 • Magdalena Liberacka, Karolina Olszewska – seminarium dr. hab. Pawła Izdebskiego, prof. UKW;
 • Karolina Mudło-Głagolska i Marta Lewandowska – uczestniczki seminarium magisterskiego dr hab. Elżbiety Kasprzak, prof. UKW
 • Maria Kolmetz i Joanna Wojciechowska – uczestniczki seminarium prof. dr. hab. Romana Ossowskiego
 • Patryk Kowalski, Agata Piasecka i Tomasz Trawiński – uczestnicy seminarium magisterskego prof. dr. hab. Janusza Trempały.
 • Justyna Jankowska (Juchta) i Arkadiusz Kamiński – uczestnicy seminarium magisterskiego dr hab. Moniki Wiłkość-Dębczyńskiej, prof. UKW;

Zgodnie z regulaminem konkursu na Najlepszy projekt pracy magisterskiej w Instytucie Psychologii w roku akademickim 2017/2018, Komitet Naukowy przyznał nagrody i wyróżnienia:

 • I Nagrodę:
  Pani Marta Lewandowska za projekt nt. Analiza trafności teoretycznej polskiej adaptacji narzędzia do badania pasji (Refined Passion Scale) Marsha i in. (2013) przygotowany pod kierunkiem
  dr hab. Elżbiety Kasprzak, prof. UKW;

 • II Nagrodę:
  Pan Tomasz Trawiński za projekt nt. Efektywne techniki uczenia się w badaniach w warunkach szkolnych przygotowany pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Trempały;

 • III Nagrodę:
  Pan Arkadiusz Kamiński za projekt nt. Konsekwencje psychologiczne opieki nad osobami z otępieniem przygotowany pod kierunkiem dr. hab. Pawła Izdebskiego, prof. UKW.

Wyróżnienia:

 • Pani Karolina Mudło-Głagolska za projekt nt. Analiza trafności kryterialnej i rzetelności polskiej adaptacji narzędzia do badania pasji (Refined Passion Scale) Marsha i in. (2013) przygotowany pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Kasprzak, prof. UKW;
 • Pani Agata Piasecka za projekt nt. Wiek metrykalny, psychologiczny i społeczny, jako predyktory strategii konstruowania własnej przyszłości w próbie młodych dorosłych przygotowany pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Trempały.

Pozostali Magistranci otrzymali certyfikaty uczestnictwa.

Niezwykle inspirującym elementem Sesji była dyskusja panelowa na temat 10 lat Sesji Naukowej Magistrantów Instytutu Psychologii UKW moderowana przez dr Magdalenę Miotk-Mrozowską, z udziałem wszystkich obecnych członków Komitetu Naukowego, uczestników i gości.
Organizacja Sesji została sfinansowana ze środków Instytutu Psychologii.
Pracom Komitetu Organizacyjnego przewodniczyła dr Magdalena MIotk-Mrozowska, zaś uczestniczyli w nich: dr Marta Kosiol, dr Magdalena Zając oraz studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Psychologii Wspomagania Rozwoju Progresywni: Michał Kamiński, Kamila Konwent, Natalia Kotyk, Michalina Pliszka (Sekretarz), Magdalena Pyrek (Z-ca przewodniczącej), Martyna Szarzyńska i Alicja Udycz.

Z wyrazami szacunku, 
Prof. dr hab. Janusz Trempała, przewodniczący Komitetu Naukowego
Dr Magdalena Miotk-Mrozowska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Załącznik 1. Program X Sesji Naukowej Magistrantów Instytutu Psychologii UKW

9.00-9.15

Uroczyste otwarcie jubileuszowej X Sesji Naukowej Magistrantów

Wystąpienie Dyrektora Instytutu Psychologii Prof. dr. hab. Janusza Trempały

9.15-12.15

 

 

Sesja dyskusyjna - prezentacje Magistrantów i dyskusja

 

9.15-10.45

Justyna Juchta                         Chronotyp a procesy pamięci i uwagi u adolescentów w godzinach przedpołudniowych

Arkadiusz Kamiński                 Konsekwencje psychologiczne opieki nad osobami z otępieniem

Magdalena Kolmetz                  Samoocena, poczucie własnej skuteczności oraz motywacja u sportowców z niepełnosprawnością wzrokową a ruchową

Marta Lewandowska                Analiza trafności teoretycznej polskiej adaptacji narzędzia do badania pasji (Refined Passion Scale) Marsha i in. (2013)

Magdalena Liberacka               Osobowość a fantazje seksualne

Karolina Mudło-Głagolska       Analiza trafności kryterialnej i rzetelności polskiej adaptacji narzędzia do badania pasji (Refined Passion Scale) Marsha i in. (2013)

11.00-12.15

Karolina Olszewska                  Wpływ Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie na zachowania prozdrowotne katolików

Patryk Kowalski                       Związek między cechami osobowości a dyspozycją do zanurzenia w wirtualnym świecie

Agata Piasecka                         Wiek metrykalny, psychologiczny i społeczny, jako predyktory strategii konstruowania własnej przyszłości w próbie młodych dorosłych

Tomasz Trawiński                    Efektywne techniki uczenia się w badaniach w warunkach szkolnych

Joanna Wojciechowska           Zasoby psychiczne a jakość życia pacjentów po udarze mózgu

12.15-12.45

Przerwa kawowa – Obrady Komitetu Naukowego

12.45-13.00

Ogłoszenie wyników obrad Komitetu Naukowego

13.00-14.15

Dyskusja panelowa nt. 10 lat Sesji Naukowej Magistrantów Instytutu Psychologii. Czy warto dyskutować?

Moderator: dr Magdalena Miotk-Mrozowska

Uczestnicy panelu: Komitet Naukowy, Magistranci i Słuchacze Sesji

14.15-14.30

Zamknięcie Sesji

Organizator: Instytut Psychologii z udziałem Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Wspomagania Rozwoju Progresywn

Galeria Zdjęć

Wersja PDF      

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz