VIII Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. „Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności”

  • 14 czerwca 2018

W dniach  7-8 czerwca 2018 roku odbyła się VIII Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. „Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności”. Konferencja zgromadziła doktorantów i młodych naukowców z ponad 15 ośrodków akademickich w Polsce, reprezentujących wiele dziedzin nauki, m.in. psychologię, pedagogikę, filozofię, socjologię, prawo czy medycynę.

Honorowy patronat nad Konferencją objął Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny.

Do członkostwa w Komitecie Honorowym przyjęły zaproszenie dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM,  dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ oraz prof. dr hab. Krystyna Szafraniec.

Komitet Naukowy stanowili: dr hab. Hanna Liberska, prof., prof. dr hab. Janusz Trempała, dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW, dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW, dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW, dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. UKW, prof. dr hab. Roman Ossowski, dr Bogdan Pietrulewicz, prof. nadzw. UKW, dr hab. Beata Ziółkowska, prof. UKW.

W skład Komitetu Organizacyjnego weszły natomiast dr Alicja Malina (Koordynator Konferencji), dr Dorota Suwalska-Barancewicz (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), dr Anna Kobierecka-Dziamska, dr Alicja Szmaus-Jackowska, mgr Monika Deja, mgr Hanna Bartosz.

W tym roku Konferencja miała charakter spotkania on-line. Każdy z prelegentów przygotował prezentację multimedialną, przedstawiającą wyniki swoich badań. Wszystkie prezentacje zostały umieszczone na platformie internetowej, dzięki czemu były dostępne dla innych uczestników Konferencji. Każdą z prezentacji można było obejrzeć i skomentować. Wystąpienia wzbudziły duże zainteresowanie i zainspirowały do dyskusji na podejmowane tematy.

Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców stwarza warunki do twórczej wymiany myśli, poglądów, informacji i doniesień badawczych dla młodych naukowców. Warto podkreślić, że Konferencja ta odbywa się już od ośmiu lat (jest ona kontynuacją cyklu, zapoczątkowanego w listopadzie 2010 roku), rok rocznie gromadząc wielu uczestników. Świadczy to o tym, że inicjatywa ta jest bardzo potrzebna i doceniana w środowisku osób, którzy w świecie nauki stawiają dopiero pierwsze kroki. Ponadto pozwala ona na wielopłaszczyznową refleksję na tematy, aktualnie nurtujące młodych badaczy. Mamy zatem nadzieję na spotkanie podczas kolejnych edycji Konferencji.

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz