Instytut Psychologii

Studiuj psychologię razem z nami!

Instytut Psychologii UKW w Bydgoszczy oferuje:

  • 5-letnie jednolite studia magisterskie w języku polskim i angielskim,
  • 4-letnie studia trzeciego stopnia (doktoranckie),
  • studia podyplomowe.

Dlaczego warto studiować psychologię w Bydgoszczy?

Studenci mają możliwość kontaktu z kadrą doświadczonych nauczycieli akademickich, których dorobek naukowy jest doceniany nie tylko w kraju, ale także  za granicą.

Zapewniamy bardzo dobrą infrastrukturę materialną (otoczony ogrodami kompleks budynków Collegium Psychologicum, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), dydaktyczną (pełne wyposażenie multimedialne sal i pracowni dydaktycznych, nieograniczony dostęp do zasobów Pracowni Testów Psychologicznych, zbiorów Biblioteki Psychologicznej, jedynej w Polsce północno-zachodniej, jej elektronicznych baz bibliotecznych itd.) oraz technologiczną (np. bezpłatny dostęp do Internetu, pakietu statystycznej analizy danych, aparatury do badań eksperymentalnych, w tym neuropsychologicznych i in.).

Staramy się tworzyć przyjazną atmosferę współżycia całej społeczności akademickiej, tj. studentów, nauczycieli, administracji i absolwentów, którzy się znają, szanują i angażują w działania dla wspólnego dobra, niezależnie od przekonań, różnic etnicznych czy niesprawności fizycznej.

Jesteśmy dumni z absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie w różnych sektorach administracji i gospodarki, usług i kultury, z powodzeniem podejmują samodzielną działalność gospodarczą, a także wygrywają konkursy o zatrudnienie w naszym Instytucie, kontynuując karierę naukową.

 

Więcej informacji uzyskasz na stronie: www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz