Koło Naukowe ABC Młodego Badacza

Studenckie Koło Naukowe „ABC Młodego Badacza” działa w Instytucie Psychologii UKW od 2014 r. Opiekunami naukowymi Koła są Pani dr Marta Kosiol i Pani dr Magdalena Zając. Obecnie członkami Koła są studenci kierunku psychologia. Koło oferuje naukę warsztatu pracy psychologa w praktyce, poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami, których przedmiot działalności jest związany z podejmowaną przez Koło problematyką (przedszkola, szkoły, pogotowie opiekuńcze i inne). Dla nas studentów jest to doskonała okazja do sprawdzenia siebie i już na studiach nabycia niezbędnych i przydatnych umiejętności do pracy praktycznej w przyszłości.  Dodatkowo Koło zapewnia możliwość uczestniczenia w zajęciach, akcjach, wykładach, spotkaniach organizowanych przez specjalistów, z którymi prowadzi współpracę. Dzięki temu równolegle z nabywaniem umiejętności praktycznych poszerzamy swoją wiedzę.

Głównym projektem Koła jest prowadzenie warsztatów z cyklu „Bezpieczne Otoczenie” w bydgoskich placówkach oświatowych przy współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Wykorzystując różne materiały, takie jak tablice ilustrujące dotyk, misia-pomocnika, kartki papieru i mnóstwo kredek, rozmawiamy z dziećmi o różnych rodzajach dotyku i o tajemnicach, które nie zawsze mają pozytywne konsekwencje. Na zajęciach nazywamy poszczególne sytuacje i przy współpracy misia-pomocnika rozmawiamy o naszych (osób prowadzących i dzieci) doświadczeniach z ludźmi, czasem przy akompaniamencie śmiechu i zabawy, czasem jednak również w atmosferze powagi i zrozumienia. Celem zajęć jest kształtowanie świadomości dzieci dotyczącej zjawiska molestowania w sposób adekwatny do ich możliwości zrozumienia tej tematyki.

Warsztaty prowadzone są w dwuosobowych zespołach w asyście misia-pomocnika, którego rola na zajęciach jest znacząca, ułatwia współpracę z dziećmi, dodatkowo  możliwość przytulenia misia działa mobilizująco do aktywnego udziału uczestników w warsztatach. By warsztaty przyniosły zamierzony cel, czyli poszerzanie świadomości jego uczestników, w grupie przewidujemy  do 25 osób. Każdy student zanim poprowadzi warsztat w praktyce musi opanować scenariusz zajęć.  Nauczyciele dostrzegają potrzebę edukowania dzieci w tej dziedzinie, dlatego projekt cieszy się dużym zainteresowaniem placówek oświatowych.

Więcej informacji na stronach:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz