Koło Naukowe ABC Młodego Badacza

Koło Naukowe ABC Młodego Badacza działające w Instytucie Psychologii UKW, powstało w czerwcu 2014 r. Zostało zarejestrowane 21 listopada 2014 r. Opiekunami naukowi Koła są: dr Marta Kosiol oraz dr Magdalena Zając.

Koło kierowane jest przede wszystkim do studentów młodszych roczników kierunku psychologia. Jego obecni członkowie to studenci I-II roku psychologii.

Głównymi zadaniami Koła są:

 • nauka warsztatu pracy psychologa-badacza; samodzielnego gromadzenia wiedzy teoretycznej, doboru istotnej problematyki, planowania i prowadzenia badań oraz przygotowanie raportu z badań,
 • wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce, poprzez projektowanie badań empirycznych,
 • trening kompetencji niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej,
 • przygotowywanie materiałów do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej psychologa,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami, których przedmiot działalności jest związany z podejmowaną przez Koło problematyką (przedszkola, szkoły, pogotowie opiekuńcze i inne),
 • uczestniczenie w zajęciach, akcjach, wykładach, spotkaniach organizowanych przez specjalistów, z którymi prowadzona jest współpraca,
 • poznawanie specyfiki pracy profesjonalistów (w obrębie podejmowanej tematyki),
 • umożliwianie korzystania z akcji prowadzonych przez Koło studentom UKW,
 • udostępnianie efektów pracy Koła studentom UKW poprzez publikacje, spotkania i inne.

Koło podejmuje swoje działania w ramach następujących obszarów:

 • spotkania na początek cotygodniowe, następnie według potrzeb w związku z ustaleniami na temat realizowanych projektów,
 • konsultacje drogą mailową,
 • badania „w terenie”, przedsięwzięcia indywidulane studentów,
 • kontakt ze specjalistami pracującymi w placówkach, z którymi współpracować będzie Koło – prelekcje, dyskusje, udział w prowadzonych zajęciach,
 • przygotowanie publikacji.

Aktualnym zadaniem członków Koła jest praca zespołowa polegająca na złączeniu grup wyników badań w kilka większych projektów oraz przygotowanie publikacji będącej doniesieniem z badań studentów w minionym roku akademickim w tematyce warunkowania, uczenia się i pamięci.

Więcej informacji na: www.abcmlodegobadacza.vgh.pl oraz na facebooku: www.facebook.com/ABCMlodegoBadacza.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz