Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii

Opiekę naukową nad Studenckim Naukowym Kołem Psychoterapii sprawuje Katedra Psychologii Klinicznej. Opiekunem Koła jest mgr Ewa Wyrzykowska

W ramach Koła powstały następujące Sekcje:

  • sekcja Filmowa „Projekcja”,
  • sekcja badań nad przywiązaniem,
  • sekcja badań nad uzależnieniami,
  • sekcja badań nad body image,
  • sekcja badań nad macierzyństwem.

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii działa od 2006 roku. Zajmuje się: organizacją spotkań z psychologami i psychoterapeutami, praktykami i teoretykami; organizacją warsztatów i szkoleń dla Studentów; przygotowywaniem corocznych ogólnopolskich studenckich konferencji naukowych (w 2010 roku konferencja pt. Psyche-Ciało-Całość, w 2011 roku - Psyche-Ciało-(Nie)świadomość, w 2012 roku - Psyche-Ciało-Współczesność, w 2014 Psyche - Ciało - Niezależność).

Członkowie Koła prowadzą interesujące badania naukowe, których owocem są  publikacje naukowe w monografiach (z 2011 roku książka pt. Psyche-Ciało-Całość). W trakcie spotkań Koła Studenci prezentują zagadnienia leżące w obszarze ich zainteresowań, jak również wspólnie uczestniczą w kulturze poprzez wyjścia do teatru, kina itp.

Kontakt do Opiekuna: wyrzykowska.ewa@gmail.com
Adres e-mail Koła: sknp.ukw@gmail.com

Więcej informacji na: www.kolopsychoterapii.ukw.edu.pl oraz na facebooku: Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz