Logopedia z Emisją Głosu

Do 01.07.2019 roku trwa nabór na kolejną edycję kwalifikacyjnych czterosemestralnych  Studiów Podyplomowych Logopedii Z Emisją Głosu oraz IV dodatkowy (uzupełniający) semestr Studiów Podyplomowych Logopedii z Emisją Głosu!

 • Organizator studiów: Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Kierownik: dr Ewa Danek
 • Rodzaj studiów podyplomowych:kwalifikacyjne
 • Adresat studiów: absolwenci studiów wyższych magisterskich oraz absolwenci wyższych studiów zawodowych, którzy kończą studia II stopnia (zaliczyli pierwszy rok studiów)

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, ochrony oraz terapii zaburzonej mowy a także kompetencje do niesienia pomocy rodzinom dzieci uczestniczących w terapii mowy.
Studia kształcą umiejętność emisji głosu, co ma kluczowe znaczenie w zawodzie nauczyciela i logopedy, ze względu na ochronę zdrowia własnego jak i wymagania MENiS. Absolwenci będą również przygotowani do współpracy ze specjalistycznymi placówkami medycznymi, psychologicznymi, organizacjami pozaszkolnymi.

Studia nadają nowe kwalifikacje, absolwenci kierunków pedagogicznych po ukończeniu studiów mogą zająć m.in. stanowisko nauczyciela logopedy, pozostałe osoby mogą ubiegać się o takie stanowisko po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych.

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:

 • Joanna Ziętarska (asystent kierownika studiów), Sekretariat Instytutu Psychologii, ul. L. Staffa 1, tel. 52 3708402, e-mail: psyche@ukw.edu.pl
 • dr Ewa Danek - kierownik studiów

Terminy:

Uruchomienie następnej edycji Studiów Podyplomowych Logopedii z Emisją Głosu planowane jest od października 2019 roku. Rekrutacja będzie prowadzona do 01.07.2019 roku
Zajęcia planowane są co dwa tygodnie, zajęcia odbywać się będę w soboty i niedziele.

 • Czas trwania:4 semestry
 • Liczba słuchaczy:60 osób
 • Koszt uczestnictwa:
  studia 3-semestralne: I-III semestr - 1 700 zł za każdy semestr

studia 4-semestralne: I-III semestr -1 700 zł za każdy semestr, IV semestr - 1 850 zł.

W przypadku realizacji różnic programowych pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 85 zł za każdy punkt ECTS.
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Aby podjąć studia podyplomowe należy złożyć następujące dokumenty:

 • odpis dyplomu,
 • 1 zdjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ksero dowodu osobistego,
 • odpis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu logopedii (tylko 4 semestr).

Dodatkowe wymagania: uzyskanie pozytywnej oceny dotyczącej stanu zgryzu i wymowy podczas rozmowy kwalifikacyjnej z logopedą.
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Instytutu Psychologii
ul. L. Staffa 1, pok. 3
tel. 52 3708402
Dodatkowe informacje, program i rejestracja na studia na stronie: studiapodyplomowe.ukw.edu.pl.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz