Praktyki dla studentów

PRAKTYKI SPECJALNOŚCIOWE  DLA STUDENTÓW KIERUNKU PSYCHOLOGIA

Czas trwania praktyk:

 • po III roku studiów 50 godzin, 4 punkty ECTS;
 • po IV roku studiów 75 godzin, 8 punktów ECTS;

Cel praktyk:

 • poznanie pracy psychologa w konkretnych placówkach zgodnie z wybraną specjalnością, 
 • pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności zawodowych specyficznych dla danej placówki,
 • poszerzenie zawodowych kompetencji studenta.

Miejscem praktyki dla studenta może być tylko taka placówka, w której jest zatrudniony psycholog po akceptacji miejsca praktyki przez opiekuna specjalności.

Zadania studenta podczas odbywania praktyki:

 • zapoznanie się ze specyfiką pracy psychologa w danej placówce,
 • obserwacja uczestnicząca czynności wykonywanych przez psychologa,
 • samodzielne wykonywanie wybranych czynności diagnostycznych/terapeutycznych po wyrażeniu zgody przez opiekuna w miejscu odbywania praktyki.

Kryteria zaliczenia praktyki:

 • odbywanie praktyki w miejscu zgodnym w wybraną specjalnością,
 • pozytywna opinia wraz z oceną podpisana przez opiekującego się psychologa,
 • prowadzenie i złożenie dziennika praktyk zawierającego opis wykonanych czynności.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz