Studia doktoranckie w zakresie psychologii

W roku 2000 Wydział Pedagogiki i Psychologii UKW uzyskał prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych (społecznych) w zakresie psychologii.

Absolwenci psychologii nie muszą kończyć swojej edukacji z tytułem magistra, ale mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich). Studia psychologii przygotowują do pracy dydaktycznej w szkole wyższej, ale również w ośrodkach pomocy społecznej, poradniach czy służbach mundurowych. Dzięki nim zdobędziesz umiejętności niezbędne w samodzielnej pracy badawczej. Studia umożliwią dalszy rozwój i staranie się o uzyskanie kolejnych stopni naukowych.

  • Kierownikiem Studiów Doktoranckich jest: dr hab. Małgorzata Basińska, prof. nadzw.
  • Obsługą administracyjną na poziomie Instytutu Psychologii zajmuje się: Dorota Maliszewska

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz