Plany - st. stacjonarne

Plan zajęć - 4 rok psychologii, semestr zimowy 2017/2018

Szanowni Państwo, 
plan na semestr zimowy 2017/2018 znajdą Państwo pod następującym adresem:

Seminarium Profesora Janusza Trempały odbywać się będzie w sali seminaryjnej (wejście przez sekretariat IP), we środy w godz 10:00-11:30, zapisu do grupy seminaryjnej należy dokonać przez usosweb.

Ćwiczenia z psychiatrii z elementami neurologii odbywać się będą poza Instytutem Psychologii (CM UMK) w terminach ustalonych z prowadzącymi (piątek -sobota jedno- lub dwukrotnie), zapisów należy dokonać do dowolnej grupy  występującej na planie.

Praktyka zawodowa została wpisana na planie jedynie w celu Państwa zapisów do grup, proszę o kontakt z opiekunami praktyk w sprawie rozliczenia praktyki.

Plan zajęć - 5 rok psychologii, semestr letni

Szanowni Państwo,
plany zajęć na semestr zimowy 2017/2018 dla specjalności dostępne są pod następującymi linkami:

Seminarium Profesora Janusza Trempały odbywać się będzie w sali seminaryjnej (wejście przez sekretariat IP), we środy w godz 8:15-9:45, zapisu do grupy seminaryjnej należy dokonać przez usosweb.
Psychologia wspomagania rozwoju - zajęcia z Metody Weroniki Sherborne wg. ustalonych terminów. Obowiązuje strój sportowy!

Psychologia 4 rok - zajęcia z psychiatrii z elementami neurologii w Klinice Psychiatrii CM UMK

Szanowni Państwo,
zajęcia w Klinice Psychiatrii zaplanowane są w następujących terminach:

  • 13-01-2017 od godz. 8:00 - grupy 1 i 2,
  • 20-01-2017 od godz. 8:00 - grupy 2 i 3,
  • 21-01-2017 od godz. 8:00 - grupy 1 i 3.

prowadzący: lek med. M. Araszkiewicz oraz lek med. E. Pocztarek
miejsce spotkania - przed sekretariatem Kliniki Psychiatrii, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 (budynek vis-à-vis Zakładu Patomorfologii) analogiczne zajęcia realizowane są na studiach niestacjonarnych w dn. 14.01.2017 od godz. 9:00.

Zajęcia do wyboru II rok

Zajęcia do wyboru III rok

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz