Pracownicy

WŁADZE INSTYTUTU

KATEDRA PSYCHOLOGII ROZWOJU CZŁOWIEKA

PRACOWNIA PSYCHOLOGII WSPOMAGANIA ROZWOJU

PRACOWNIA BADAŃ MIĘDZYKULTUROWYCH nad ROZWOJEM

PRACOWNIA BADAŃ NAD STARZENIEM SIĘ POZNAWCZYM

KATEDRA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

ZAKŁAD PSYCHOLOGII OGÓLNEJ I ZDROWIA

PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

PRACOWNIA NEUROPSYCHOLOGII

ZAKŁAD PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ I BADAŃ NAD MŁODZIEŻĄ

ZAKŁAD PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOZY KLINICZNEJ

ZAKŁAD PSYCHOLOGII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

PRACOWNIA BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH

ZAKŁAD METODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz