Zajęcia do wyboru 2018/2019

STUDIA STACJONARNE II ROK

STUDIA STACJONARNE IV ROK

STUDIA NIESTACJONARNE II ROK

STUDIA NIESTACJONARNE IV ROK

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz