Wydział Psychologii

Informacje

Podsumowanie wyników ankietyzacji w roku akademickim 2022/2023

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2022/2023 (w załączniku). 

Podsumowanie wyników ankietyzacji w roku akademickim 2021/2022

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2021/2022 (w załączniku).

Podsumowanie wyników ankietyzacji w roku akademickim 2020/2021

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2020/2021 (w załączniku).

Podsumowanie wyników ankietyzacji w roku akademickim 2019/2020

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Psychologii.

Podsumowanie wyników ankietyzacji w roku akademickim 2018/2019

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW.