Wydział Psychologii

Grant naukowy dla Instytutu Psychologii UKW

Grant naukowy dla Instytutu Psychologii UKW

Instytut Psychologii UKW otrzymał grant naukowy na przeprowadzenie badań służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego, (wg. NPZ) w programie: „Badania naukowe, epidemiologiczne, monitoring, ewaluacja - wspieranie badań naukowych dotyczących uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych”.

  • Temat badań: Nadmierne korzystanie z gier internetowych a funkcjonowanie płatów ciemieniowo-czołowych u dzieci i młodzież y w wieku 7-12 lat
  • Kierownik (lider): Anna Rasmus
  • Wysokość dofinansowania: 91 900zł
  • Lata realizacji: 1.07.2019 – 31.12.2020
  • Cel badania: wykazanie związku nadmiernego korzystania z gier internetowych ze zmianami w funkcjonowaniu płatów czołowych oraz ciemieniowych, które są odpowiedzialne m. in. za funkcje uwagi oraz funkcje wykonawcze.  Planuje się sprawdzić czy wczesne rozpoczęcie  (w 1-2 roku życia) korzystania z technologii mobilnych zwiększa ryzyko/prowadzi do dysfunkcji-czołowo-ciemieniowych wśród dzieci w wieku 7-12 lat.