Wydział Psychologii

Zagłosuj na NeuroPlay! Zagłosuj na NeuroPlay!

Zagłosuj na NeuroPlay!

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w internetowym głosowaniu na projekt NeuroPlay - innowacyjne urządzenie, które poprzez trening mózgu pomoże poprawić zdolności poznawcze osób w podeszłym wieku.

Link do głosowania: www.rynekzdrowia.pl

Głosowanie trwa do 14 lutego, liczymy na Państwa głosy!

O PROJEKCIE:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz z trzema partnerami: spółką Red Door Sp. z o.o. (liderem projektu), Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu oraz Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje projekt badawczo rozwojowy pn. "Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się” w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Ze strony UKW, prace badawczo-rozwojowe realizują: dr Ludmiła Zając-Lamparska (kierownik zespołu UKW), dr Alicja Szmaus-Jackowska (koordynator ds. psychogeriatrii), Łukasz Warchoł (psycholog)–pracownicy Wydziału Psychologii UKW.

W ramach prac badawczo-rozwojowych opracowywane jest przenośne urządzenie do treningu funkcji poznawczych, bazujące na zjawisku biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback), skierowane do grupy pacjentów powyżej 65 roku życia. 

NeuroPlay to odpowiedź na potrzebę zapewniania osobom w starszym wieku możliwości lepszego funkcjonowania umysłowego i poprawy jakości życia poprzez regularny i samodzielny trening kognitywny. Zapotrzebowanie na technologie wspomagające i adaptację najbliższego otoczenia w grupie pacjentów w podeszłym wieku stale rośnie. Wykorzystanie nowych narzędzi technologicznych bezpośrednio wypływa na poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z deficytami neurologicznymi.

Trening umysłu wykonywany przy użyciu NeuroPlay skutecznie poprawi jakość życia osób w podeszłym wieku. U podstaw proponowanego w tym projekcie treningu leży założenie, że wykorzystanie w nim zarówno oddziaływań łączących relaksację i ćwiczenia funkcji uwagowych, jak i mechanizmu biologicznego sprzężenia zwrotnego wpłynie korzystnie na jego skuteczność. Proponowana w ramach projektu metoda wywodzi się z zakorzenionej już w psychologii koncepcji Training Study. U jej podstaw leży założenie, że aktywne zaangażowanie określonej funkcji poznawczej prowadzi do jej usprawnienia, a niekiedy także do transferu obserwowanej poprawy na inne funkcje czy nawet na globalne funkcjonowanie poznawcze.