Wydział Psychologii

Dr Aleksandra Błachnio uzyskała stopień doktora habilitowanego

Serdecznie gratulujemy dr Aleksandrze Błachnio uzyskania stopnia doktora habilitowanego!
Społeczność Wydziału Psychologii