Wydział Psychologii

Nowy budynek UKW rośnie szybko Nowy budynek UKW rośnie szybko

Nowy budynek UKW rośnie szybko

Trwa budowa Centrum Pomocy Psychologicznej przy ul. Staffa. W kwietniu przeprowadzono prace rozbiórkowe, przygotowawcze oraz roboty ziemne, a także rozpoczęto prace związane z konstrukcją budynku. Powstały fundamenty oraz rozpoczęto murowanie ścian przyziemia. Intensywność majowych robót budowlanych przyczyniła się do osiągnięcia prawie 70 proc. zaawansowania w pracach konstrukcyjnych budynku, w szczególności: wykonania kanalizacji zewnętrznej, murowania ścian piętra i montażu stropu nad piętrem. W czerwcu wykonywane są prace przy wykonywaniu ścian piętra, betonowaniu ścian oraz wykonaniu kanalizacji sanitarnej.

Rozbudowa obiektu przy ul. Staffa 1 w Bydgoszczy, zajmowanego przez Wydział Psychologii UKW, ma pozwolić na znaczne poszerzenie oferty usług psychologicznych świadczonych obecnie przez Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej, a także rozwinięcie programów doskonalenia diagnozy i interwencji oraz kompetencji zawodowych w tym zakresie. Rozszerzenie zakresu usług komercyjnych świadczonych przez Centrum umożliwi, na bazie pozyskiwanych obserwacji i doświadczeń, doskonalenie dotychczasowych oraz tworzenie nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych, zarówno w postaci tradycyjnych autorskich programów i narzędzi pomocy psychologicznej, jak i urządzeń oraz aplikacji wykorzystujących nowoczesne technologie ICT. Ponadto rozbudowa tego obiektu ma poprawić obecne warunki funkcjonowania i umożliwić rozszerzenie oferty Centrum Komunikacji Klinicznej.

Centrum powstaje w ramach projektu „Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej”. Celem głównym projektu jest zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego działających w konsorcjum naukowo - badawczym w obszarze nauk biomedycznych (w zakresie diagnostycznym, klinicznym i leczniczym), nauk o żywności i żywieniu, nauk farmaceutycznych z otoczeniem biznesu. Projekt realizowany jest przez konsorcjum jednostek naukowych: UMK oraz UKW.