Wydział Psychologii

Ogłoszenie o konkursie

W związku z realizacją projektu pt. Kompensacyjna aktywność mózgu osób starszych. Poszukiwanie wskaźników elektrofizjologicznych zaangażowanych w nią procesów poznawczych i jej możliwych zmian pod wpływem treningu pamięci operacyjnej (nr projektu 2017/25/B/HS6/00360) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii w Bydgoszczy ogłasza otwarty konkurs na przyznanie stypendium naukowego dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN dla dwóch doktorantów lub studentów czwartego lub piątego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na okres 9 miesięcy (od 01.02.2021 do 30.06.2021 i od 01.09.2021 do 31.12.2021).

Kryteria:
⦁ Doświadczenie w przeprowadzaniu badań naukowych w zakresie psychologii poznawczej (szczególnie neuropsychologii poznawczej, poznawczego starzenia się i treningów funkcji poznawczych) udokumentowane publikacjami i/lub wystąpieniami konferencyjnymi (lub posterami)
⦁ Doświadczenie w przeprowadzaniu badań z wykorzystaniem EEG, w tym udział w kursach, szkoleniach, dotyczących badań z wykorzystaniem EEG
⦁ Doświadczenie w prowadzeniu komputerowych badań i treningów funkcji poznawczych
⦁ Praktyczne umiejętności wykonywania analiz statystycznych
⦁ Dobre ogólne umiejętności obsługi komputera
⦁ Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy w zakresie przetwarzania sygnału EEG
⦁ Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole

Opis zadań:
Stypendysta będzie odpowiedzialny za: udział w prowadzeniu badań, obejmujący: ocenę funkcji poznawczych, pomiary EEG i treningi funkcji poznawczych, udział w rekrutacji uczestników badania, prowadzeniu bazy danych i koordynowaniu grafiku badań.

Wysokość stypendium: 1450 zł/miesiąc

Dokumenty, potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów wraz z oświadczeniem o braku karalności należy złożyć do 22 stycznia 2021 roku elektronicznie na adres lzajac@ukw.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: Konkurs OPUS NCN.

dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. uczelni (kierownik projektu)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Psychologii