Wydział Psychologii

Młoda kobieta pisze na laptopie (widok na połowę sylwetki, obok przy laptopie stoi kawa i woda) Młoda kobieta pisze na laptopie (widok na połowę sylwetki, obok przy laptopie stoi kawa i woda)

Weź udział w badaniu online „Odporność psychologiczna i cyfrowa Studentów”!

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w badaniu „Odporność psychologiczna i cyfrowa Studentów”.

Link do badania: docs.google.com 

Badanie jest częścią projektu Erasmus+  „Zwiększanie odporności na zagrożenia cyfrowe i psychologiczne w czasach kryzysu poprzez tworzenie sieci rówieśniczych w środowisku online” (Enhancing digital & psychological resilience through peer networking in the online environment in times of crises – DigiPsyRes). Głównym celem projektu jest budowanie potencjału, gotowości i procedur, które pozwolą studentom zwiększyć ich odporność na zagrożenia cyfrowe i psychologiczne. Jednym z pierwszych działań w projekcie jest rozpoznanie i analiza psychospołecznych potrzeb i trudności studentów w środowisku online w czasach kryzysu, a także postrzegania przez nich wsparcia uczelni w zakresie budowania odporności psychicznej i dobrego samopoczucia. W tym celu opracowano kwestionariusz.

Od lewej logo DigiPsyRes oraz flaga Unii Europejskiej