Wydział Psychologii

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej

19-20 września 2022 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ul. Karola Szymanowskiego 3 odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej.

Nowe wyzwania w praktyce psychologicznej związane z dynamiką przemian i wydarzeń w otaczającej nas rzeczywistości motywują do doskonalenia i rzetelnej ewaluacji standardów postępowania w badaniu zjawisk i funkcji psychicznych z punktu widzenia przedmiotu badań psychologii.

Główne założenia programowe:

 • kształtowanie i realizowanie standardów diagnozy klinicznej,
 • wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń w zakresie diagnozy klinicznej w różnych obszarach zastosowania między psychologami klinicznymi, przedstawicielami nauki i praktyki psychologicznej.

Powyższe założenia będą realizowane w tej edycji w odniesieniu do głównych nurtów teoretycznych: psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego, systemowego, narracyjnego i z perspektywy klinicznej. Zapraszamy do wspólnej refleksji nad specyfiką diagnozy klinicznej w zależności od przyjętego paradygmatu, ale także nad możliwościami i zasadnością integracji podejść.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Honorowym Patronatem Rektora UKW. Szczegółowy program Konferencji na stronie: www.kadp.edu.pl.

Program ramowy
19 września 2022 – poniedziałek

 • 09.00 – 12.00 rejestracja uczestników
 • 09.45 – 10.00 powitanie uczestników warsztatów
 • 10.00 – 11.30 sesja warsztatowa
 • 11.30 – 12.00 przerwa kawowa
 • 12.00 – 12.30 uroczysta inauguracja konferencji
 • 12.30 – 13.15 wykład inauguracyjny
 • 13.15 – 13.45 I wykład plenarny
 • 13.45 – 14.15 II wykład plenarny
 • 14.15 – 14.30 pytania do prelegentów
 • 14.30 – 16.00 obiad w Restauracji Ogniem i Mieczem, ul. Ogińskiego 22
 • 16.00 – 17.00 I sesja plenarna
 • 17.00 – 17.30 sesja plakatowa/przerwa kawowa
 • 17.30 – 18.30 II sesja plenarna
 • 19.30 – bankiet – Restauracja Sowa ul. Mostowa 4

20 września 2022 – wtorek

 • 09.00 – 09.30 III wykład plenarny
 • 09.30 – 10.00 IV wykład plenarny
 • 10.00 – 10.30 V wykład plenarny
 • 10.30 – 10.45 pytania do prelegentów
 • 10.45 – 11.15 przerwa kawowa
 • 11.15 – 12.45 III sesja plenarna
 • 12.45 – 13.30 podsumowanie i uroczyste zakończenie konferencji
 • 13.30 – 14.00 lunch

 

Pobierz pliki