Wydział Psychologii

Zaproszenie na Wystawę Jubileuszową Profesora Romana Ossowskiego

Zaproszenie na wystawę, po lewej stronie fotografia prof. Ossowskiego

Serdecznie zapraszamy na Wystawę Jubileuszową Profesora Romana Ossowskiego - wybitnego badacza, specjalisty z zakresu psychologii zdrowia, psychologii lekarskiej i rehabilitacyjnej, twórcy kierunku psychologia w UKW, związanego z Uczelnią od 1969 roku.

Wernisaż odbędzie się 24 X 2022 r. o godz. 13.00 w Pracowni Pamięci Bydgoszczan i Regionu (Biblioteka UKW, I piętro). Wydarzenie poprowadzi dr Anna Nogaj.