Wydział Psychologii

Profesor Roman Ossowski uhonorowany Medalem za szczególne osiągnięcia

Uśmiechnięty prof. Roman Ossowski, zdjęcie portretowe

23 listopada 2022 roku, podczas sesji Rady Miasta Bydgoszczy, prof. dr hab. Roman Ossowski został uhonorowany Medalem za szczególne osiągnięcia. Laureat odebrał nagrodę z rąk przewodniczącej Rady Miasta Moniki Matowskiej oraz prezydenta Rafała Bruskiego.

Prof. Roman Ossowski jest specjalistą z zakresu psychologii zdrowia, psychologii lekarskiej i rehabilitacyjnej. Od 1983 roku dr hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, od 2000 roku profesor tytularny w dziedzinie nauk humanistycznych. 

Twórca kierunku psychologia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (1996) i dyrektor Instytutu Psychologii  (w latach 1996-2009), kierował Katedrą Społecznej Psychologii Zdrowia, Rehabilitacji i Zarządzania w Instytucie Psychologii UKW.

Wcześniej w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Pedagogiki (1984-1993). 

Główne zainteresowania badawcze prof. Romana Ossowskiego koncentrują się wokół problematyki jakości życia, promocji zdrowia, profilaktyki i higieny życia oraz rehabilitacji. Jest pasjonatem aktywności ruchowej i zaangażowanego życia.

Profesor posiada w swoim dorobku naukowym 4 monografie, 2 podręczniki, 16 prac redakcyjnych oraz 136 artykułów. Jest promotorem 22 rozpraw doktorskich w dyscyplinach - psychologia, medycyna oraz w dziedzinie nauk o zdrowiu. Uczestniczył jako recenzent w 34 postępowaniach habilitacyjnych oraz w 27 postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Za działalność naukową oraz organizacyjną otrzymał kilkakrotnie Nagrodę Ministra. Ponadto w uznaniu osiągnięć otrzymał liczne odznaczenia państwowe i medale – m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej (1985), Medal Zasługi Gloria Artis (2006), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989).

Wnosi wkład do promocji zdrowia oraz profilaktyki społecznej na terenie regionu i miasta Bydgoszczy. Jest twórcą i współtwórcą wielu uniwersytetów trzeciego wieku w regionie oraz mieście Bydgoszczy.

Fotorelacja z wydarzenia: bydgoszcz.pl