Wydział Psychologii

Jakość kształcenia

Rada Kierunku Wydziału Psychologii UKW podejmuje regularne działania dla zwiększania jakości kształcenia na kierunku psychologia. Poniżej znajduje się wykaz podejmowanych przez Radę Kierunku działań w tym obszarze.

  • Stworzenie procedury postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przez studenta czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego (plik do pobrania 69.6 KB). 

  • Umożliwienie wprowadzenia przez pracowników Wydziału Psychologii zmian do istniejącej oferty edukacyjnej dla studentów psychologii (wprowadzania nowych przedmiotów, modyfikacji istniejących przedmiotów itp.), zarówno w obszarze zajęć podstawowych, jak i specjalnościowych, celem dopasowania oferty edukacyjnej do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.