Wydział Psychologii

Komisje Wydziałowe

Wydziałowa Komisja ds. Ewaluacji Naukowej i Wdrożeń:

 • Przewodniczący:
  dr hab. Paweł Izdebski, prof. uczelni
 • Członkowie:
  dr hab. Małgorzata Basińska, prof. uczelni;
  dr hab. Hanna Liberska, prof. uczelni;
  dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. uczelni;
  dr hab. Beata Ziółkowska, prof. uczelni;
  dr Ludmiła Zając-Lamparska;
  dr Kamila Litwic-Kaminska.

Wydziałowa Komisja ds. Etyki Badań Naukowych:

 • Przewodnicząca:
  dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. uczelni
 • Członkowie:
  prof. dr hab. Roman Ossowski;
  dr hab. Paweł Izdebski, prof. uczelni;
  dr Aleksandra Błachnio,
  dr Ewa Sygit-Kowalkowska;  
  dr Anna Szymanik-Kostrzewska;
  mgr Karolina Mudło-Głagolska.

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

 • Przewodniczący:
  prof. dr hab. Janusz Trempała
 • Członkowie:
  dr hab. Paweł Izdebski, prof. uczelni;
  dr hab. Hanna Liberska, prof. uczelni;
  dr hab. Małgorzata Basińska, prof. uczelni.