Wydział Psychologii

Komisje Wydziałowe

Wydziałowa Komisja ds. Ewaluacji Naukowej i Wdrożeń:

 • Przewodnicząca:
  prof. dr hab. Hanna Liberska
 • Członkowie:
  dr hab. Małgorzata Basińska, prof. uczelni;
  prof. dr hab. Hanna Liberska;
  dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. uczelni;
  dr hab. Beata Ziółkowska, prof. uczelni;
  dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. uczelni;
  dr Kamila Litwic-Kaminska.

Wydziałowa Komisja ds. Etyki Badań Naukowych:

Przewodniczący:

 • dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. uczelni

Członkowie:

 • dr hab. Małgorzata Basińska, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Hanna Liberska
 • prof. dr hab. Roman Ossowski
 • dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. uczelni
 • dr Ewa Sygit-Kowalkowska
 • dr Anna Szymanik-Kostrzewska (sekretarz)
 • mgr Karolina Mudło-Głagolska (przedstawiciel doktorantów)

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

 • Przewodniczący:
  prof. dr hab. Janusz Trempała
 • Członkowie:
  prof. dr hab. Roman Ossowski;
  prof. dr hab. Hanna Liberska;
  dr hab. Małgorzata Basińska, prof. uczelni.