Wydział Psychologii

Kontakt

Sekretariat Wydziału Psychologii:
ul. Leopolda Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz

  • Dorota Maliszewska, telefon: +48 52 37 08 435,
  • mgr Joanna Ziętarska, telefon: +48 52 37 08 402,

centrala: 52 37 08 400; 
e-mail: psyche@ukw.edu.pl