Wydział Psychologii

Komisja ds. Etyki

Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych przy Wydziale Psychologii UKW

Przy Wydziale Psychologii UKW funkcjonuje Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych.