Wydział Psychologii

Komisja ds. Etyki

Najbliższy termin posiedzenia Komisji ds. Etyki Badań

Najbliższy termin posiedzenia Komisji ds. Etyki Badań to 30.06.2020. Wnioski, które mają być rozpatrzone na posiedzeniu 30.06, prosimy składać najpóźniej 2 tygodnie przed tym terminem.

Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych przy Wydziale Psychologii UKW

Przy Wydziale Psychologii UKW funkcjonuje Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych.