Wydział Psychologii

Komisja ds. Etyki

Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych przy Wydziale Psychologii UKW

Przy Wydziale Psychologii UKW funkcjonuje Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych.

Dobre Praktyki

Zalecenia, wskazówki i treści pomocne w projektowaniu badań zgodnych ze standardami etyki można znaleźć w następujących publikacjach.