Wydział Psychologii

Komisja ds. Etyki

Dobre Praktyki

Zalecenia, wskazówki i treści pomocne w projektowaniu badań zgodnych ze standardami etyki można znaleźć w następujących publikacjach.

Najbliższy termin posiedzenia Komisji ds. Etyki Badań

Planowane terminy w roku akademickim 2020/21 to: 24.11.2020; 26.01.2021; 23.03.2021; 29.06.2021.

Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych przy Wydziale Psychologii UKW

Przy Wydziale Psychologii UKW funkcjonuje Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych.