Wydział Psychologii

Plany - st. niestacjonarne

UWAGA 3 ROK PSYCHOLOGII NIESTACJONARNEJ

Spotkanie informacyjne z Kierownikami Specjalności w sprawie wyboru modułów specjalnościowych odbędzie się 22.03.2024r. o godz. 17.00 na platformie Teams, obecność obowiązkowa.

Spotkanie organizacyjne dla I roku psychologii niestacjonarnej

Spotkanie organizacyjne dla I roku psychologii niestacjonarnej odbędzie się w sobotę 14.10.br. o godz. 10.00-11.30 w Auli Atrium przy ul. Chodkiewicza 30.
Obecność obowiązkowa.

Plany zajęć semestr zimowy 2023/24