Wydział Psychologii

Pełnomocnicy

 • Pełnomocnik Dziekana ds. studiów doktoranckich:
  dr hab. Małgorzata Basińska, prof. uczelni (kierownik studiów doktoranckich)
 • Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju Centrum Pomocy Psychologicznej:
  dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. uczelni
 • Pełnomocnik Dziekana ds. wydawniczych:
  prof. dr hab. Hanna Liberska
 • Pełnomocnik Prodziekana ds. współpracy społeczno-gospodarczej:
  dr Maciej Michalak
 • Pełnomocnik Prodziekana ds. wymiany międzynarodowej:
  dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. uczelni
 • Pełnomocnik Prodziekana ds. wspomagania  rozwoju studentów i współpracy ze studentami:
  dr Magdalena Miotk-Mrozowska
 • Pełnomocnik Prodziekana ds. publicznego dostępu do informacji i promocji:
  dr Magdalena Grabowska
 • Wydziałowy Koordynator ds. Ankietyzacji na Wydziale Psychologii:
  dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler
 • Koordynator ds. Kształcenia w Szkole Doktorskiej:
  prof. dr hab. Hanna Liberska
 • Koordynatora dyscypliny aplikacji SEDN w ramach dyscypliny psychologia:
  dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. uczelni