Wydział Psychologii

Rada Kierunku Psychologii

Przewodnicząca:

  • dr Alicja Malina, prof. uczelni

Członkowie:

  • dr Monika Deja;
  • dr Maciej Michalak;
  • dr Anna Nogaj;
  • dr Ewa Wojtynkiewicz;
  • dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler,
  • dr Joanna Rajang - interesariusz,
  • Mariya Kuzyan  - student