Wydział Psychologii

Rada Naukowa Wydziału

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Janusz Trempała – profesor

Członkowie:

 • dr hab. Małgorzata Basińska, prof. uczelni – badawczo-dydaktyczny
 • dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. uczelni– badawczo-dydaktyczny
 • dr hab. Barbara Ciżkowicz – profesor uczelni – badawczo-dydaktyczny
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. uczelni – badawczo-dydaktyczny
 • prof. dr hab. Hanna Liberska – badawczo-dydaktyczny
 • prof. dr hab. Roman Ossowski – badawczo-dydaktyczny
 • dr hab. Monika Wiłkość–Dębczyńska – profesor uczelni - badawczo-dydaktyczny
 • dr hab. Beata Ziółkowska – profesor uczelni – badawczo-dydaktyczny
 • dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. uczelni – badawczo-dydaktyczny
 • dr Alicja Malina, prof. uczelni – badawczo-dydaktyczny
 • dr Kamila Litwic-Kaminska– adiunkt – badawczo-dydaktyczny
 • mgr Aleksandra Dąbrowska – asystent – badawczo-dydaktyczny

z głosem doradczym przedstawiciele pozostałych grup społeczności akademickiej:

 • dr Magdalena Miotk-Mrozowska – adiunkt – dydaktyczny
 • mgr Daria Kukuła – doktorant
 • mgr Joanna Ziętarska – pracownik administracji
 • Anna Skrzypińska – student