Wydział Psychologii

Rada Naukowa Wydziału

Przewodniczący

 • Prof. dr hab. Janusz Trempała – profesor

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Roman Ossowski – profesor
 • dr hab. Barbara Ciżkowicz – profesor uczelni – badawczo-dydaktyczny
 • dr hab. Małgorzata Basińska, prof. uczelni – badawczo-dydaktyczny
 • dr hab. Paweł Izdebski, prof. uczelni  – badawczo-dydaktyczny
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. uczelni – badawczo-dydaktyczny
 • dr hab. Hanna Liberska, prof. uczelni – badawczo-dydaktyczny
 • dr hab. Monika Wiłkość– Dębczyńska – profesor uczelni - badawczo-dydaktyczny
 • dr hab. Beata Ziółkowska – profesor uczelni – badawczo-dydaktyczny
 • dr Kamila Litwic-Kaminska  – adiunkt – badawczo-dydaktyczny
 • dr Alicja Malina – adiunkt – badawczo-dydaktyczny
 • dr Dorota Suwalska-Barancewicz – adiunkt – badawczo-dydaktyczny
 • dr Ludmiła Zając-Lamparska  – adiunkt – badawczo-dydaktyczny
 • mgr Joanna Ziętarska – pracownik administracji
 • mgr Daria Kukuła – doktorant
 • Ewelina Rybus – student