Wydział Psychologii

Pracownicy

Władze Wydziału:

Sekretariat:

  • Dorota Maliszewska, specjalista 
  • mgr Joanna Ziętarska, specjalista 
  • mgr inż. Jakub Kopowski, starszy technik
  • mgr Pavel Larionov, starszy technik
  • Remigiusz Głowacki, technik

KATEDRA PSYCHOLOGII OGÓLNEJ I ROZWOJU CZŁOWIEKA

KATEDRA PSYCHOLOGII WYCHOWANIA

KATEDRA PSYCHOLOGII ZDROWIA

KATEDRA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

KATEDRA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

KATEDRA PSYCHOLOGII PRACY I ORGANIZACJI