Wydział Psychologii

Pracownicy

Władze Wydziału:

Sekretariat:

  • Dorota Maliszewska, specjalista 
  • mgr Joanna Ziętarska, specjalista 
  • mgr inż. Jakub Kopowski 

KATEDRA PSYCHOLOGII OGÓLNEJ I ROZWOJU CZŁOWIEKA

Pracownia Metodologii Badań Społecznych  (kierownik – dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. uczelni)

Pracownia Badań nad Wspomaganiem Rozwoju (kierownik – dr hab. Beata Ziółkowska, prof. uczelni)

Pracownia Badań nad Starzeniem się Poznawczym (kierownik – dr Ludmiła Zając-Lamparska)

Pracownia Badań nad Dzieckiem (kierownik - dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler)

KATEDRA PSYCHOLOGII ZDROWIA

Pracownia Neuropsychologii (kierownik – dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. uczelni)

Pracownia Testów Psychologicznych (kierownik –  dr hab. Paweł Izdebski, prof. uczelni)

KATEDRA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

KATEDRA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

KATEDRA PSYCHOLOGII PRACY I ORGANIZACJI

Pracownia Badań Psychofizycznych (kierownik – dr Maciej Michalak)