Wydział Psychologii

Studia podyplomowe

Logopedia z Emisją Głosu

Do 15.09.2019 roku trwa nabór na kolejną edycję kwalifikacyjnych czterosemestralnych  Studiów Podyplomowych Logopedii Z Emisją Głosu oraz IV dodatkowy (uzupełniający) semestr Studiów Podyplomowych Logopedii z Emisją Głosu!

 • Organizator studiów: Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Kierownik: dr Ewa Danek
 • Rodzaj studiów podyplomowych:kwalifikacyjne
 • Adresat studiów: absolwenci studiów wyższych magisterskich oraz absolwenci wyższych studiów zawodowych, którzy kończą studia II stopnia (zaliczyli pierwszy rok studiów)

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, ochrony oraz terapii zaburzonej mowy a także kompetencje do niesienia pomocy rodzinom dzieci uczestniczących w terapii mowy.
Studia kształcą umiejętność emisji głosu, co ma kluczowe znaczenie w zawodzie nauczyciela i logopedy, ze względu na ochronę zdrowia własnego jak i wymagania MENiS. Absolwenci będą również przygotowani do współpracy ze specjalistycznymi placówkami medycznymi, psychologicznymi, organizacjami pozaszkolnymi.

Studia nadają nowe kwalifikacje, absolwenci kierunków pedagogicznych po ukończeniu studiów mogą zająć m.in. stanowisko nauczyciela logopedy, pozostałe osoby mogą ubiegać się o takie stanowisko po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych.

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:

 • Joanna Ziętarska (asystent kierownika studiów), Sekretariat Instytutu Psychologii, ul. L. Staffa 1, tel. 52 3708402, e-mail: psyche@ukw.edu.pl
 • dr Ewa Danek - kierownik studiów

Terminy:

Uruchomienie następnej edycji Studiów Podyplomowych Logopedii z Emisją Głosu planowane jest od października 2019 roku. Rekrutacja będzie prowadzona do 15.09.2019 roku
Zajęcia planowane są co dwa tygodnie, zajęcia odbywać się będę w soboty i niedziele.

 • Czas trwania:4 semestry
 • Liczba słuchaczy:60 osób
 • Koszt uczestnictwa:
  studia 3-semestralne: I-III semestr - 1 700 zł za każdy semestr

studia 4-semestralne: I-III semestr -1 700 zł za każdy semestr, IV semestr - 1 850 zł.

W przypadku realizacji różnic programowych pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 85 zł za każdy punkt ECTS.
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Aby podjąć studia podyplomowe należy złożyć następujące dokumenty:

 • odpis dyplomu,
 • 1 zdjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ksero dowodu osobistego,
 • odpis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu logopedii (tylko 4 semestr).

Dodatkowe wymagania: uzyskanie pozytywnej oceny dotyczącej stanu zgryzu i wymowy podczas rozmowy kwalifikacyjnej z logopedą.
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Instytutu Psychologii
ul. L. Staffa 1, pok. 3
tel. 52 3708402
Dodatkowe informacje, program i rejestracja na studia na stronie: studiapodyplomowe.ukw.edu.pl.

Neurologopedia

26 września 2015 odbył się inauguracyjny zjazd Studiów Podyplomowych z Neurologopedii. To pierwsza edycja uruchomionych przez Instytut Psychologii UKW studiów z zakresu neurologopedii.
Studia są adresowane do logopedów, którzy ukończyli czterosemestralne podyplomowe pomagisterskie studia logopedyczne (600 godzin) lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną i są zainteresowani pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych

 • Organizator studiów:Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii UKW
 • Kierownik:dr Anna Rasmus
 • Rodzaj studiów podyplomowych:doskonalące
 • Adresat studiów:Studia są adresowane do logopedów, którzy ukończyli czterosemestralne podyplomowe pomagisterskie studia logopedyczne (600 godzin) lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną i są zainteresowani pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych.
 • Szczegółowych informacji na temat studiów udziela: 
  mgr Małgorzata Cieplicka, Dział Dydaktyki, ul. Chodkiewicza 30 p. 3, tel. 52 3419229, mciepl@ukw.edu.pl
  dr Anna Rasmus - kierownik studiów, tel. 501124393, e-mail: arasmus@ukw.edu.pl
 • Czas trwania:2 semestry
 • Liczba słuchaczy:do 50 osób
 • Koszt uczestnictwa:planowany koszt uczestnictwa studiów 2-semestralnych: 1800 zł za każdy semestr. Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Aby podjąć studia podyplomowe na Neurologopedii należy zarejestrować się elektronicznie i złożyć następujące dokumenty:

 • ankietę osobową (wydruk po elektronicznym zarejestrowaniu się),
 • odpis dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ksero dowodu osobistego.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Psychologii, ul. L. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz

Psychologia Sądowa i Mediacje

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek: Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa i Mediacje Typ: studia podyplomowe
Informacja o kierunku
Organizator studiów: Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Adresat studiów: absolwenci studiów wyższych magisterskich, kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja oraz prawo i administracja.
Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:
Sekretariat Instytutu Psychologii, ul. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz 
mgr Joanna Ziętarska, tel. 52 3708403
e-mail: psyche@ukw.edu.pl
dr Ewa Sygit-Kowalkowska - kierownik studiów, tel. 52 37 08 447,  e-mail: ewasygit@gmail.com
Czas trwania: trzy semestry (400 godzin), zjazdy odbywają się w soboty i niedziele.
Liczba słuchaczy: minimum 30 osób
Koszt uczestnictwa:

 • Planowany koszt uczestnictwa studiów 3-semestralnych: I- III semestr -  2.200 zł za każdy semestr.
 • Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Aby podjąć studia podyplomowe należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • Ankieta osobowa -wydruk z internetu po rejestracji internetowej na stronie

https://podyplomowe.ukw.edu.pl/

 • Kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu
 • 1 zdjęcie.

Termin rozpoczęcia studiów:

 • Uruchomienie Studiów Podyplomowych Psychologii Sądowej i Mediacji planowane jest od października 2019 roku. Rekrutacja będzie prowadzona do 30 września 2019 r.

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Psychologii, ul. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz

PORTAL REKRUTACYJNY: www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl