Wydział Psychologii

Władze Wydziału Psychologii

Dziekan Wydziału Psychologii
prof. dr hab. Janusz Trempała
tel: +48 52 37 08 402, +48 52 37 08 424
e-mail: tremjan@ukw.edu.pl
Dyżur dziekański: poniedziałek 11.00-13.00

Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Psychologii:
dr Alicja Malina, prof. uczelni
tel. +48 52 37 08 402 , +48 52 37 08 426
e-mail: amalina@ukw.edu.pl
Dyżur dziekański: wtorek 9.30-11.00