Wydział Psychologii

Brązowy medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków

W dniach 14-16 października 2019 r. wynalazki z UKW były prezentowane w przepięknych wnętrzach Politechniki Warszawskiej na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków (International Warsaw Invention Show - IWIS 2019).

  • Brązowy medal za Hand exoskeleton otrzymał zespół z UKW w składzie: Izabela Rojek, Dariusz Mikołajewski - Instytut Informatyki, Jakub Kopowski - Wydział Psychologii, Marek Macko - Wydział Mechatroniki

Na IWIS 2019 wynalazcy z 25 krajów zaprezentowali innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Jak każdego roku wystawie towarzyszyły wykłady i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej  oraz Światowy Konkurs Chemiczny.

Więcej informacji na stronie targów: iwis.polskiewynalazki.pl.