Wydział Psychologii

Koła naukowe na Wydziale Psychologii

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
ABC MŁODEGO BADACZA

Logo ABC Młodego Badacza

Studenckie Koło Naukowe ABC Młodego Badacza wznowiło swoją działalność w 2020 roku. Zrzesza studentów psychologii, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu metodologii badań społecznych oraz rozwijać warsztat badawczy. Opiekunami Koła są: dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. uczelni, dr Michalina Sołtys.

Główne cele Koła:

 • integrowanie środowiska studenckiego we wspólnych projektach naukowych,
 • nauka warsztatu pracy psychologa-badacza, samodzielnego gromadzenia wiedzy teoretycznej, krytycznej analizy literatury, planowania i prowadzenia badań empirycznych oraz przygotowanie raportów z badań,
 • doskonalenie kompetencji niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej,
 • organizacja konferencji naukowych, sympozjów lub udział członków Koła w takich wydarzeniach,
 • publikacje wyników badań, projektów lub ich opracowań w wydawnictwach naukowych,
 • współpraca z jednostkami badawczymi, instytucjami publicznymi,  organizacjami których przedmiot działalności jest związany z podejmowaną przez Koło problematyką badawczą

Aktualna działalność Koła obejmuje organizowanie wykładów otwartych i warsztatów z doświadczonymi naukowcami, którzy specjalizują się w prowadzeniu badań o różnej specyfice. Członkowie KN ABCMB uczestniczą w projektach badawczych, których celem jest konstrukcja i adaptacja narzędzi testowych z zakresu ekopsychologii.

Profil na Facebooku: facebook.com 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
DIAGNOZY KLINICZNEJ

logo Studenckie Koło Diagnozy Klinicznej

Koło działające pod opieką dr Izabeli Grzankowskiej zrealizowało następujące aktywności:

 • współorganizacja II Ogólnopolskiej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej w Bydgoszczy, w dniach 4-5 kwietnia 2019 r.;
 • przygotowanie warsztatu dedykowanego uczniom LO nr 9 realizującym program rozszerzony w dziedzinie psychologii na temat: „Podstawowe kompetencje psychologa-diagnosty”;
 • podjęcie współpracy z Zespołem Szkół nr 4 w Bydgoszczy;
 • realizacja w ZS nr 4 projektu psychoedukacyjnego: „Stres – jak sobie z nim radzić” – warsztaty w klasach III gimnazjum i III liceum na temat: "Stres egzaminacyjny i sposoby radzenia sobie z nim";
 • realizacja projektu naukowo-badawczego pod kierunkiem mgr Agaty Borzyszkowskiej na temat „Relacja przywiązania w doświadczeniu osób uzależnionych od alkoholu”;
 • wykład gościa: "Historia życia nieistniejącego zwierzęcia: nieznana w Polsce metoda projekcyjna" mgr Paweł Łarionow;
 • wykład gościa: "Podstawy teoretyczne wyjaśnienia mechanizmu projekcji na przykładzie metody Rorschacha" - dr hab. Małgorzata A. Basińska, prof. nadzw. UKW;
 • wykład gościa: "Depresja u dzieci i młodzieży – metody diagnozy i problemy diagnostyczne" - mgr Iwona Popielarz, specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży, terapeuta motywujący PTTM;
 • wykład gościa: "Śmierć i inne straty w pracy opiniodawczej psychologa sądowego" - dr Ewa Sygit-Kowalkowska;
 • współpraca z Kołem Naukowym Studentów Germanistyki, działającym przy Katedrze Germanistyki UKW w Bydgoszczy;
 • udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki – warsztat: „Jak zostać poliglotą? Czyli o efektywnej nauce języków obcych” – organizacja we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Germanistyki.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
PSYCHOLOGII BIZNESU

logo Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Biznesu

Studenckie Koło działa już 5 lat. Członkowie koła to studenci z wszystkich roczników psychologii. Połączyło ich wspólne zainteresowanie zagadnieniami związanymi z psychologią pracy i organizacji oraz możliwościami wykorzystania psychologii w środowisku biznesowym.

Opiekunowie Koła:
dr hab. Elżbieta Kasprzak prof. nadzw.
dr Maciej Michalak

Badania naukowe:

 • Pasja w różnych etapach życia człowieka - badania naukowe przy użyciu skali do pomiaru pasji oraz wywiadu, służących retrospektywnej ocenie jej zmian. Badania prowadzone w 3 grupach wiekowych - u młodzieży (od 12 roku życia), dorosłych oraz seniorów
 • Kształtowanie pracy, prokrastynacja i style kierowania - badania zależności pomiędzy kształtowaniem pracy, prokrastynacją oraz stylami kierowania na populacji polskiej oraz tureckiej. Badania skupiają się na porównaniu różnic międzykulturowych w grupach badanych z Turcji oraz Polski.
 • Warsztaty na temat kształtowania pracy oraz pasji - warsztaty przeprowadzane wśród osób pracujących, mające na celu wspomaganie kształtowania pracy, sprawdzenie skuteczności przeprowadzonych warsztatów i zależności między kształtowaniem pracy a pasją.

Powyższe badania prowadzimy w formule małych zespołów badawczych przy wsparciu doktorantów - sympatyków Koła: mgr Karoliny Mudło-Głagolskiej, mgr Marty Lewandowskiej oraz mgra Mateusza Mindy. Realizacja projektów badawczych jest zadaniowa, a studenci mogą nauczyć się etapów prowadzenia projektu naukowego, realizacji harmonogramu badań, bieżącego rozwiązywania problemów z tym związanych oraz dyskusji naukowej w gronie przyjaznych i zmotywowanych pracowników i doktorantów.

Strona: facebook.com

KOŁO NAUKOWE PSYCHOLOGII SPORTU

Koło Naukowe Psychologii Sportu powstało w marcu 2013 roku z myślą o zastosowaniu dorobku naukowego psychologii w sporcie oraz o pracy badawczo-naukowej. Opiekunami KNPS są dr Kamila Litwic-Kaminska oraz mgr Mateusz Minda.

Głównymi celami naszej pracy i działalności są:

 • poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, w tym z psychologii sportu,
 • popularyzowanie wśród studentów problematyki i zagadnień, którymi zajmuje się psychologia sportu,
 • rozwijanie zainteresowań obejmujących różne dyscypliny sportowe,
 • nabywanie umiejętności praktycznych obejmujących działania w obszarze psychologii sportu,
 • realizacja projektów badań z dziedziny psychologii sportu oraz dziedzin pokrewnych,
 • umożliwianie członkom Koła prezentacji wyników własnych badań zarówno pozostałym członkom Koła, jak i całej społeczności akademickiej w ramach konferencji na własnej uczelni, jak i poza nią.

Organizujemy regularne spotkania, podczas których wymieniamy się doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi sportu oraz roli psychologii w procesie m.in. trenowania, osiągania mistrzostwa, podejmowania aktywności fizycznej czy też kibicowania. Pragniemy nawiązywać kontakty z pozauczelnianymi jednostkami naukowymi, gospodarczymi i administracyjnymi w zakresie podejmowania działalności naukowo-badawczej dotyczącej sportu. Staramy się pogłębiać wiedzę praktyczną i gromadzić cenne doświadczenie poprzez spotkania z ludźmi ze świata sportu. Dodatkowo chodzimy na mecze/zawody, gdzie obserwujemy zawodników, trenerów, a także kibiców różnych dyscyplin – pozwala to nam lepiej poznać sytuacje, z jakimi muszą się mierzyć sportowcy i ich opiekunowie. Nasi członkowie uczestniczą w wykładach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Pozwala to na poszerzanie swojej wiedzy oraz na zdobywanie nowych umiejętności. Oprócz tego organizujemy także spotkania integracyjne dla studentów.

Działania podejmowane w ramach Koła:

 • liczne spotkania z osobami ze świata sportu: m. in. naszymi gośćmi byli Paweł Wojciechowski (mistrz świata w skoku o tyczce), Sławomir Florkowski (reprezentant Polski w rugby na wózkach), Dariusz Jasiński (międzynarodowy sędzia siatkarski), Aleksandra Wojtyś (zawodniczka trenująca sztukę walki Capoeira), Szymon Hamerski (młodzieżowy mistrz Polski w boksie amatorskim), Piotr Makowski (trener reprezentacji Polski siatkarek), Otylia Jędrzejczak (mistrzyni olimpijska w pływaniu), Beata Mikołajczyk (medalistka olimpijska, mistrzyni świata w kajakarstwie), Anna Palińska (bramkarka ekstraligowej drużyny KPP Bydgoszcz, reprezentantka Polski w piłce nożnej kobiet), Weronika Nowakowska-Ziemniak (polska biathlonistka, wicemistrzyni świata w sprincie oraz brązowa medalistka mistrzostw świata w 2015 roku), Tomasz Sikora (były biathlonista, obecnie trener), Karol Kruszyński (mistrz Polski MX2 Junior w motocrossie), Klaudia Breś (polska strzelczyni, wicemistrzyni Europy), Magdalena Fularczyk-Kozłowska (mistrzyni olimpijska i brązowa medalistka olimpijska w wioślarstwie);
 • czynny udział w konferencjach naukowych, m. in. 4-krotny udział w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Psyche-Ciało organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii (w roku 2014, 2015, 2016, 2017) uczestnictwo w VI Bydgoskim Kongresie Kół Naukowych, uczestnictwo w IV Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców, udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries”;
 • prowadzenie warsztatów, m. in. 3-krotnie w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki
 • organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas pływackich w Szkole Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy oraz w klasach sportowych w Szkole Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy;
 • uczestnictwo w warsztatach i wykładach, m. in. warsztaty z zakresu psychologii sportu prowadzone przez mgr Magdalenę Kemnitz, Martynę Tadzik; udział w wykładzie prof. Siekańskiej z AWF w Krakowie pt. „Psychologiczne aspekty rozwoju talentu sportowego”;
 • organizacja Ogólnopolskiego Sympozjum Kół Naukowych Psychologii Sportu (w 2016 i 2017 roku);
 • prowadzenie badań naukowych: projekt „Subiektywna i obiektywna ocena własnej sprawności fizycznej - rola samooceny globalnej, motywacji i aprobaty społecznej".

Strona: facebook.com

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Koło rozpoczęło swoją działalność w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013. Opiekunem Koła jest dr Klaudia Boniecka.

Koło prowadzi :

 • badania naukowe w obrębie psychologii społecznej: badania postaw oraz badania w obszarze atrakcyjności interpersonalnej;
 • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki;
 • organizacja Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorów i Młodych Naukowców;
 • działalność społeczna: organizacja imprez w ramach Dni Psychologa.

Wśród planów SKNaPSu na przyszłość znajdują się:

 • kontynuacja badań rozpoczętych w bieżącym roku akademickim,
 • przeprowadzenie naboru nowych członków koła.

Więcej informacji: pobierz (PDF, 30,4 Kb)

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PSYCHOLOGII WSPOMAGANIA ROZWOJU

logo Studenkie Koło Psychologii Wspomagania Rozwoju

SKNPWR „Progresywni” rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2011/2012. Wśród członków koła odnajdziemy osoby pasjonujące się zagadnieniami dziedziny psychologii wspomagania rozwoju człowieka na różnych etapach jego życia. Skupiamy się również na własnym rozwoju doszkalając się i ciągle poszerzając nasze kompetencje. Opiekunem naukowym jest dr Magdalena Miotk-Mrozowska.

Obszar działalności Koła skupia się wokół prowadzania warsztatów dla dzieci i młodzieży jak i innych grup wiekowych zarówno w szkołach, jak i podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki. W roku 2017/2018 przeprowadziliśmy z niemałym rozmachem cykl warsztatów „Jak zostać asem uczenia się”; w tym roku planujemy kontynuować taki charakter działalności.

Nie zapominamy również o nas samych: w tym roku planujemy poszerzać nasze kompetencje z tematyki zaburzeń zachowania z spektrum autyzmu oraz mediacji w psychologii. Do naszych corocznych aktywności należą również organizacja Sesji Magistrantów, jak i reprezentacja naszego kierunku podczas Drzwi Otwartych UKW.

Nasze plany na przyszłość skupiają się wokół prowadzenia warsztatów. W tym roku skupią się one wokół młodzieży szkół podstawowych oraz tematyki konfliktu. Nie zabraknie również zajęć dla innych grup wiekowych takich jak osoby starsze oraz rodzice. Obecnie rozwijamy również sekcje badawczą naszego koła jak i planujemy naszą przyszłą działalność na Bydgoskim Festiwalu Nauki.

Koło składa się ze studentów Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z różnych roczników. Członkiem może zostać każdy, kto chciałby aktywnie włączyć się w nasze działania oraz studenci, którzy stawiają na rozwój własny, jak i osób ich otaczających.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PSYCHOTERAPII

Koło działa od 2006 roku. Zajmuje się organizacją spotkań z psychologami i psychoterapeutami oraz warsztatów i szkoleń dla studentów, a także przygotowywaniem corocznych ogólnopolskich studenckich konferencji naukowych. Opiekunem Koła jest dr Ewa Wojtynkiewicz. W trakcie spotkań Koła studenci prezentują zagadnienia leżące w obszarze ich zainteresowań. Członkowie Koła prowadzą badania, których owocem są publikacje naukowe w monografiach (w 2011 książka pt. "Psyche-Ciało-Całość" oraz w 2013 "Psyche-Ciało-(Nie)Świadomość").

W ramach działalności Koła powstały następujące sekcje:
- sekcja warsztatowa,
- sekcja badawcza,
- sekcja filmowa.

Strona: facebook.com 

STUDENCKIE KOŁO SEKSUOLOGICZNE

logo Studenkiego Koła Seksuologicznego

Celem działalności Studenckiego Koła Seksuologicznego jest:

 • poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, w tym z obszaru psychoseksuologii oraz psychologii rodziny,
 • popularyzowanie wśród studentów problematyki i zagadnień, którymi zajmuje się psychoseksuologia,,
 • nabywanie umiejętności praktycznych obejmujących diagnozę i terapię w zakresie problemów seksualnych,
 • realizacja projektów badań z dziedziny psychoseksuologii oraz zagadnień pokrewnych.

Opiekunem Studenckiego Koła Seksuologicznego jest dr Magdalena Grabowska.

Członkowie SKS prowadzą profil na Facebooku popularyzujący wiedzę seksuologiczną i psychologiczną, prezentują wyniki badań własnych podczas konferencji studenckich, a także organizują otwarte spotkania z zaproszonymi ekspertami z zakresu socjologii seksualności i medycyny.

Stronawww.facebook.com 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
PSYCHOLOGII MUZYKI "FERMATA"

Logo Koło Naukowe Fermata

Koło rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2015/2016. Jego członkami są studenci Psychologii, zainteresowani muzyką, a szczególnie szerokim oddziaływaniem muzyki na człowieka, w kontekście pracy i odpoczynku, z uwzględnieniem muzycznych preferencji oraz w zakresie rozwoju muzycznych zdolności. Opiekunem Koła jest dr Anna Antonina Nogaj.

Nadrzędnym celem Koła jest integrowanie środowiska studenckiego w ramach podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych z zakresu psychologii i doświadczeń wynikających ze sztuki muzycznej. Celem działalności Koła jest także poszerzanie wiedzy z psychologii muzyki, która jest zarówno dyscypliną naukową jak i obszarem zastosowań praktycznych. Pośrednim celem działalności Koła jest podejmowanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi.
Do najważniejszych zadań Koła należy prowadzenie badań w różnych kierunkach psychologii muzyki, wśród których znajdują się badania z zakresu różnic indywidualnych w percepcji muzyki, neuroanatomicznych zmian pod wpływem doświadczeń muzycznych, oddziaływania muzyki na człowieka w różnych dziedzinach życia (aktywność sportowa, przemysł i handel, działalność usługowa, praca, wypoczynek), muzycznego rozwoju i muzycznej edukacji dzieci i młodzieży, wpływu muzyki na proces ucznia się oraz różnorodnych, innowacyjnych zastosowań psychologii muzyki jako nauki o szerokich implikacjach praktycznych.

Dotychczasowe działania Koła:

 • Udział w badaniach w ramach Programu „Muzyka Naszych Czasów”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Akademia im. Krzysztofa Pendereckiego – Europejskie Centrum Muzyki (2017-2020);
 • Realizacja badań Psychologiczna sylwetka melomana, przeprowadzonych w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy (2017);
 • Realizacja badań z zakresu preferencji muzycznych i politycznych młodych dorosłych (2018/2019);
 • Organizacja wykładu otwartego z udziałem dr. Wojciecha Trempały na temat Postawy i preferencje polityczne młodzieży oraz młodych dorosłych.

Działania zaplanowane: założenie sekcji muzycznej odpowiedzialnej za organizację koncertów bądź wydarzeń muzycznych oraz realizacja projektu „Mapa muzyki" w Bydgoszczy

Sukcesy Koła:

 • Zdobycie II miejsca na IX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej: Psyche-Ciało-(Nie)Możliwość w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przez Magdalenę Pyrek i Alicję Udycz, prezentujące referat pt. „Osobowość a muzyczne preferencje melomanów” w dniu 22 maja 2018 roku.
 • Udział Kamilli Skiby na V Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Edukacji Muzycznej: Psychologiczne i Pedagogiczne Konteksty Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku z referatem pt. „Preferencje muzyczne melomanów a ich nastrój wynikający z uczestnictwa w koncertach”, w dniu 14.04.2018 roku.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
STUDENTÓW ROZWOJOWYCH

Koło rozpoczęło swoją działalność w semestrze letnim roku akademickiego 2008/2009. Powstało w Katedrze Psychologii Rozwoju Człowieka; jego opiekunem jest dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler. Spotkania odbywają się średnio raz na tydzień, we wtorki przed południem.

Działalność Koła obejmuje:

 • badania naukowe dotyczące problematyki wybranych aspektów procesu wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz współpracy z rodzicami. Koło Naukowe Studentów Rozwojowych w roku akademickim 2011/2012 rozpoczęło badania nt: Wiedza rodziców o potrzebach psychicznych małych dzieci. Chcemy w ten sposób sprawdzić czy młodzi rodzice posiadają wiedzę o rozwoju i potrzebie stymulacji swoich pociech oraz czy stosują tę wiedzę w praktyce.
 • szkolenia i treningi:
  • organizowanie grup wsparcia dla studentów pracujących z dziećmi w ramach wolontariatu.
  • organizowanie warsztatów z zakresu wspomagania rozwoju niemowląt i małych dzieci w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki.
 • działalność informacyjno – dyskusyjną
  • organizowanie wykładów dla członków Koła i nie tylko: zaproszenie gości – ekspertów (pracowników naukowych i psychologów – praktyków),
 • współpracę międzyuczelnianą – nawiązywanie kontaktu z naukowymi kołami studenckimi o podobnym profilu z innych uczelni celem:
  • Wymiany poglądów, porównania wyników prowadzonych projektów badawczych.
  • Wzajemne informowanie się członków Koła na temat wartościowych publikacji dotyczących psychologii.
 • inne formy działalności:
  • przygotowanie materiałów o charakterze popularyzatorskim do pism psychologicznych, pedagogicznych i innych o przebiegu rozwoju dzieci do trzeciego roku życia.
  • podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego o charakterze charytatywnym – włączenie w organizację Kolorowego Tygodnia w Zespole Szkół Integracyjnych nr 19 a także organizacja corocznej akcji Złotówka dla Brzuszka.

Z uwagi na małą liczbę uczestników Koło Naukowe zawiesiło działalność w roku akademickim 2018/2019.

STUDENCKIE KOŁO NEURONAUK
I PSYCHOLOGII POZNAWCZEJ
Logo STUDENCKIE KOŁO NEURONAUK

Koło rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2017/2018. Zrzesza ono studentów Psychologii, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie neuronauk i psychologii poznawczej. Opiekunami Koła są: dr Ludmiła Zając-Lamparska, mgr Łukasz Warchoł.

Cele Koła:

 • Prowadzenie projektów naukowo-badawczych w obszarze neuronauk i psychologii poznawczej.
 • Rozwijanie zainteresowań naukowych z zakresu neuronauk i psychologii poznawczej wśród członków Koła.
 • Integracja środowiska studenckiego poprzez współpracę we wspólnych projektach.
 • Współpraca z innymi jednostkami badawczymi, organizacjami oraz instytucjami prowadzącymi badania w zakresie neuronauk i psychologii poznawczej.
 • Współpraca z praktykami, którzy w swojej działalności wykorzystują wiedzę z zakresu neuronauk i psychologii poznawczej.

 Strona: facebook.com

STUDENCKIE KOŁO PSYCHOONKOLOGII

Władze Koła:

 • Przewodniczący: Olga Dahms
 • Zastępca przewodniczącego: Maksym Demski
 • Skarbnik: Aleksandra Chmielewska
 • Opiekun: dr Jarosław Ocalewski

Cele Koła i sposoby ich realizacji:

 • Integrowanie środowiska studenckiego we wspólnych projektach naukowych.
 • Rozszerzanie propagowanie i pogłębianie różnych obszarów wiedzy psychologicznej w obszarze psychoonkologii.
 • Poznanie specyficznych potrzeb pacjentów onkologicznych.
 • Poznanie przebiegu choroby onkologicznej i możliwości terapeutycznych na każdym etapie choroby.
 • Towarzyszenie osobie
 • Specyfika towarzyszenia osobie w stanie terminalnym.
 • Rola psychoonkologia w procesie umierania.
 • Wsparcie potencjału dzieci z chorobami onkologicznymi.
 • Różnice psychologiczne w procesie umierania dzieci i osób dorosłych.
 • Możliwości wspierania rodzin osób chorych onkologicznie
 • Rola duchowości w zmaganiu z chorobą onkologiczną.
 • Rozwijanie i kształtowanie umiejętności społecznych potrzebnych do wykonywania zawodu związanego z psychoonkologią.
 • Popularyzowanie wiedzy w środowisku lokalnym z zakresu psychoonkologii.

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Transportu
logo Studenckie Koło Naukowe Psychologii Transportu

Koło rozpoczęło działalność w styczniu 2020 roku. Opiekunami naukowymi SKNPT są: dr Paulina Michalska (psycholog transportu, od 2012 roku pracuje w Centrum Medycyny Pracy w Bydgoszczy, członek Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce) i dr Anna Szymanik-Kostrzewska (doświadczony kierowca i miłośnik „czterech kółek”). Koło zrzesza studentów zainteresowanych problematyką psychologii transportu w obszarze badawczym i praktycznym oraz wszystkich „fanów motoryzacji”.

Psychologia transportu jest dziedziną stosowaną psychologii, która wykorzystuje wiedzę głównie z zakresu psychologii procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych, różnic indywidualnych, psychologii społecznej, a także psychopatologii. W praktyce psycholog transportu zajmuje się diagnozą psychologiczną kandydatów lub kierowców oraz orzekaniem o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami różnego typu (m.in. samochody służbowe kategorii B; pojazdy powyżej 3,5 tony; pojazdy uprzywilejowane).

Planowane obszary badań naukowych:

 • Psychologiczne uwarunkowania kierowania pojazdami – obecnie realizujemy projekt nt. systemu wartości kierowców w kontekście bezpieczeństwa na drodze.
 • Wypadki drogowe – aspekt psychologiczny.
 • Starzenie się kierowców.
 • Wpływ kampanii społecznych na zachowania na drodze.
 • Smartphony i inne rodzaje urządzeń rozpraszające uwagę kierowców.
 • Psychologiczne aspekty różnic płciowych w kierowaniu pojazdami.
 • Wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych na sprawność kierowcy.
 • Przejawy i skutki agresji kierowców na drodze.

Zainteresowanych tematyką psychologii transportu zapraszamy do włączenia się w działalność SKNPT i śledzenia naszej strony Facebook, na której znajdują się wszystkie aktualności dotyczące koła i informacje z zakresu psychologii transportu: facebook.com
Kontakt e-email: snkpsychologiitransportu@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe „Neuroróżnorodność

logo Studenckie Koło Naukowe Neuroróżnorodność

Studenckie Koło Naukowe „Neuroróżnorodność” działa od 2024 roku. Opiekunem jest dr Anna Szymanik-Kostrzewska. Koło zajmuje się zagadnieniami neuroróżnorodności (m.in. zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD czy dysleksji), organizowaniem warsztatów, wykładów i spotkań z ekspertami.

W ramach koła powstały trzy sekcje:

 • Sekcja badawcza - praca nad projektami badawczymi, organizacja Konferencji;
 • Sekcja warsztatowa - przygotowywanie i prowadzenie warsztatów dla uczniów, rodziców lub innych osób zainteresowanych tematyką neuroróżnorodności;
 • Sekcja samokształcenia - klub dyskusyjny, organizowanie debat i prezentowanie wystąpień na tematy interesujące studentów.

Strona na Facebooku: facebook.com