Wydział Psychologii

NeuroPlay zajął pierwsze miejsce w kategorii Start-up NeuroPlay zajął pierwsze miejsce w kategorii Start-up

NeuroPlay zajął pierwsze miejsce w kategorii Start-up

Projekt NeuroPlay zdobył pierwsze miejsce w kategorii Start-up w drugiej edycji konkursu Start-Up-Med. Wydarzenie towarzyszyło Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych Online (#HCCOnline), wirtualna gala wręczenia nagród odbyła się 17 czerwca 2020 roku.

Głównym celem konkursu Start-Up-Med jest nagrodzenie start-upów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe o istotnym znaczeniu dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej oraz o znacznej opłacalności wdrożenia, obejmujące szeroko rozumiane technologie medyczne. Organizatorem Konkursu Start-Up-Med i Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP wraz z redakcją magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

– W tym roku do konkursu Start-Up-Med zgłosiła się rekordowa liczba start-upów. Na gali towarzyszącej Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych Online wskazaliśmy zwycięzców wybranych przez konkursową kapitułę oraz internautów – mówi Wojciech Kuta, redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia. – W gronie eksperckiego jury znaleźli się m.in. klinicyści, naukowcy, przedstawiciele Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, liderzy krajowego przemysłu medycznego – dodaje.

Spośród 50 projektów wyłonionych zostało 9 finalistów - w dwóch konkursowych kategorii: Start-up oraz Ośrodek medyczny/naukowy.

NeuroPlay to innowacyjne urządzenie, które poprzez trening mózgu pomoże poprawić zdolności poznawcze osób w podeszłym wieku. W ten sposób autorzy rozwiązania chcą poprawić jakość życia, stan zdrowia i codziennego funkcjonowania osób starszych.

Więcej o NeuroPlay:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz z trzema partnerami: spółką Red Door Sp. z o.o. (liderem projektu), Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu oraz Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje projekt badawczo rozwojowy pn. "Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się” w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Ze strony UKW, prace badawczo-rozwojowe realizują: dr Ludmiła Zając-Lamparska (kierownik zespołu UKW), dr Alicja Szmaus-Jackowska (koordynator ds. psychogeriatrii), Łukasz Warchoł (psycholog) – pracownicy Wydziału Psychologii UKW.

W ramach prac badawczo-rozwojowych opracowywane jest przenośne urządzenie do treningu funkcji poznawczych, bazujące na zjawisku biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback), skierowane do grupy pacjentów powyżej 65 roku życia. 

NeuroPlay to odpowiedź na potrzebę zapewniania osobom w starszym wieku możliwości lepszego funkcjonowania umysłowego i poprawy jakości życia poprzez regularny i samodzielny trening kognitywny. Zapotrzebowanie na technologie wspomagające i adaptację najbliższego otoczenia w grupie pacjentów w podeszłym wieku stale rośnie. Wykorzystanie nowych narzędzi technologicznych bezpośrednio wypływa na poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z deficytami neurologicznymi.

Trening umysłu wykonywany przy użyciu NeuroPlay skutecznie poprawi jakość życia osób w podeszłym wieku. U podstaw proponowanego w tym projekcie treningu leży założenie, że wykorzystanie w nim zarówno oddziaływań łączących relaksację i ćwiczenia funkcji uwagowych, jak i mechanizmu biologicznego sprzężenia zwrotnego wpłynie korzystnie na jego skuteczność. Proponowana w ramach projektu metoda wywodzi się z zakorzenionej już w psychologii koncepcji Training Study. U jej podstaw leży założenie, że aktywne zaangażowanie określonej funkcji poznawczej prowadzi do jej usprawnienia, a niekiedy także do transferu obserwowanej poprawy na inne funkcje czy nawet na globalne funkcjonowanie poznawcze.

Strona projektu: www.neuroplay.pl.