Wydział Psychologii

Spotkania studentów I roku kierunku Psychologia (studia niestacjonarne)

Uprzejmie informujemy, że spotkania studentów I roku kierunku Psychologia (studia niestacjonarne) z opiekunem roku odbędą się w grupach 5-osobowych w dniu 7.11 na Wydziale Psychologii przy ulicy Staffa 1 w sali 302 w godzinach 8.30-12.00. Indywidualne informacje o godzinie spotkania zostały przesłane na pocztę studencką.

Spotkania online z opiekunem roku w grupach laboratoryjnych odbędą się tego samego dnia (7.11) w godzinach 16.30-19.00, natomiast spotkanie z Władzami Dziekańskimi w formie online zaplanowano na 8.11 na godzinę 17.00. Szczegółowe informacje o godzinie spotkań w grupach laboratoryjnych oraz ścieżka dostępu do spotkań online na platformie MS Teams została przesłana na pocztę studencką.